BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ogwan
Dafydd Morris o gwmni Brodyr Hogan yn cyflwyno ffeil i Gwyn Hefin Jones, cadeirydd y côr Côr Meibion
Mehefin 2010
Ar nos Fawrth, 27 Ebrill, daeth cynulleidfa dda iawn i Eglwys St John, Llandudno, i wrando ar y Côr yn canu yn y cyntaf o nifer o gyngherddau a fydd gan y Côr yn ystod yr haf.

Recordio
Llais Ogwan ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Cloc Bangor
Bröydd cyfagos
Goriad ac Eco'r Wyddfa yw papurau bro'r ardaloedd cyfagos.
Dyffryn Ogwen
Hanes
Darllenwch hanes tref Bethesda a phentrefi Dyffryn Ogwen.
 Pencampwyr rygbi
 Balchder bro
 O Gymru i Genia
 Wu Shu Kwan
 Llwyddiant arbrawf
 Yng ngwres y jyngl
 Balchder bro
 Llais y Mis
 Dysgwr y flwyddyn
 Balchder bro

Croeso
Croeso i safle Llais Ogwan, papur bro Bethesda a Dyffryn Ogwen. Maer papur bro yn gwasanaethu'r dyffryn, sy'n gorwedd tua pum milltir i'r de-ddwyrain o ddinas Bangor. Prif dref y dyffryn ydy Bethesda, a phrif ddiwydiant yr ardal dros y cenedlaethau oedd y chwareli llechi. Yma mae Chwarel y Penrhyn, y mae iddi hanes cythryblus iawn. Effeithiodd Streic Fawr y Chwarel yn ddwfn ar yr ardal. Mae'r ardal hefyd yn denu nifer o dwristiaid yn flynyddol.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy