BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Cyflwyno y siec Ambiwlans Awyr
Tachwedd 2009
Yn hytrach na derbyn anrhegion ar ei phen-blwydd yn 90 oed yn ddiweddar, penderfynodd Mrs Blodwen Jones o'r Waun, Harlech, gasglu arian at yr Ambiwlans Awyr.

Yn y llun fe'i gwelir yn cyflwyno siec am £1,545 ar 10 Hydref i Arwyn ac Annwen, parafeddygon gyda'r Ambiwlands Awyr (deallwn fod mwy o arian wedi dod i law erbyn hyn).

Hefyd yn y llun mae Ann Cunberton, cynrychiolydd Ambilands Awyr Cymru.

Diolch o galon unwaith eto i bawb am eu rhoddion, a diolch i Mrs Blodwen Jones am fod mor barod i gefnogi elusen sy'n gwneud gwaith mor werthfawr yn yr ardal. Llais Ardudwy


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy