BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
16eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Cyflwyno y siec Ambiwlans Awyr
Tachwedd 2009
Yn hytrach na derbyn anrhegion ar ei phen-blwydd yn 90 oed yn ddiweddar, penderfynodd Mrs Blodwen Jones o'r Waun, Harlech, gasglu arian at yr Ambiwlans Awyr.

Yn y llun fe'i gwelir yn cyflwyno siec am £1,545 ar 10 Hydref i Arwyn ac Annwen, parafeddygon gyda'r Ambiwlands Awyr (deallwn fod mwy o arian wedi dod i law erbyn hyn).

Hefyd yn y llun mae Ann Cunberton, cynrychiolydd Ambilands Awyr Cymru.

Diolch o galon unwaith eto i bawb am eu rhoddion, a diolch i Mrs Blodwen Jones am fod mor barod i gefnogi elusen sy'n gwneud gwaith mor werthfawr yn yr ardal. Llais Ardudwy

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy