BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Y neuadd fawr Adnewyddu neuadd
Mehefin 2010
Ail agorwyd neuadd Dyffryn Ardudwy a Thalybont, a adeiladwyd yn wreiddiol fel ysgol yn 1860, ym mis Mawrth, hynny ar ôl wyth mis o waith adnewyddu sylweddol.

Fel rhan o'r gwaith, gwelwyd newidiadau mawr i'r hen adeilad, gyda'r holl waliau mewnol yn cael eu hail blastro, systemau weirio a gwresogi newydd yn cael eu gosod, gwaith inswleiddio a gosod ffenestri newydd ynghyd ag adnewyddu hanner llawr y brif neuadd.

Y mhlith y gweithgareddau eraill roedd ail garpedu'r lloriau a buddsoddi mewn dodrefn newydd.

Yn unol â chyfarwyddyd y Parc Cenedlaethol, adeiladwyd estyniad newydd ar ochr ddeheuol y neuadd, estyniad sy'n cynnwys caffi a thoiledau newydd.

Mae'r maes parcio newydd o fudd mawr ac fe'i goleuir yn ddigost, yn sgil y paneli solar a'r tyrbinau gwynt.

Rheolwyd y cytundeb gan gwmni Wakemans o Gaernarfon a nhw oedd yn gyfrifol am gymeradwyo pob taliad.

Wakemans hefyd wnaeth ddrafftio'r holl ddogfennau tendr.

Ariannwyd y gwaith drafftio yma trwy grant cychwynnol o £8,500 o Fantell Gwynedd ynghyd ag arian o Gyngor Gwynedd a'r neuadd ei hun.

Daeth arian y neuadd o elw cyngherddau a gynhaliwyd, yn ogystal ag o gyfraniadau preifat lleol.

Ni fyddai'r holl waith wedi hod yn bosibl heb y grant o £446,663 a dderbyniwyd o Gronfa'r Loteri, Y Cynulliad, Cyngor Gwynedd a Chronfa Gymunedol Treth Tirlenwi.

Cafwyd cyfraniad o'r Cyngor Cymuned hefyd a defnyddiwyd yr arian hwnnw i gyllido'r adnoddau technoleg gwybodaeth.

Bu'r ffynonellau grant hefyd yn gymorth o safbwynt ariannu'r Parc Chwarae newydd yn Dyffryn, prosiect a gostiodd £75,000.

Roedd yna gefnogaeth ardderchog i'r gwaith adnewyddu o gyfeiriad Ymddiriedolwyr a Phwyllgor y Neuadd.

Mae'r gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau a does ond man eitemau sy'n dal i hawlio sylw.

Mae'r caffi ar agor drwy'r dydd, chwe diwrnod yr wythnos.

Galwch heibio am luniaeth ysgafn.

Gellir defnyddio adnoddau cyfrifiadurol gyda mynediad i'r we am ffi fechan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy