BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Helicopter Gweneira Jones Diwrnod i'w gofio
Mehefin 2008

Gweneira Jones yn cael taith mewn hofrennydd wrth fynd am ginio.

Dydd Sul, 18fed o Fai cefais wahoddiad i ginio yn Graig Isa gan fod mam Moria'n dathlu ei 80 yn fuan, ond pan gyrhaeddais yno doedd yna ddim sôn am ginio ond sioc o ddeall ein bod yn mynd am dro mewn helicopter.

Ymhen pymtheg munud gwelwn hi'n dod o gyfeiriad Llanbedr i fyny'r Cwm.

Mynd yn y car i'w chyfarfod ar ddôl Cilcychwyn, roedd pump ohonom yn mynd ynddi ac wedi cael y gwregys amdanom a gorchudd dros ein clustiau i ffwrdd â ni.

Roedd yn ddiwrnod braf a chlir a phob man ar ei orau a gwahanol liwiau o wyrdd ar y coed a gweld y Cwm o ongl wahanol, i fyny trwy Ddrws Ardudwy.

Sylwi ar Lyn Hywel, ac yn Lyn Ybî wrth inni fynd tu ô1 i'r Llethr ac i lawr i gyfeiriad Ganllwyd.

Roedd yr helicopter yn teithio ar 170 milltir yr awr ond roedd yn esmwyth iawn.

Gweld Pont Penmaen a Gwesty'r George ac i'r dde Abaty Vanner a thref Dolgellau, cyn dechrau dringo dros Gader Idris, ac yn i gyfeiriad y môr i lawr i'r Friog.

Mynd ymlaen gyda'r arfordir ac uwch y môr cyn cyrraedd Bermo, a'r dŵr yn wyrdd golau gyda chlytiau o wyrdd tywyll. Adlewyrchiad o'r cymylau, medd y peilot.

Gweld Ardudwy ar ei orau, a'r waliau cerrig yn werth eu gweld. Dod dros Mochras a Llandanwg ac ymlaen ar gylch dros Portmeirion, yn ô1 dros Harlech a gweld cip o Lanbedr cyn dod i fyny'r Cwm a'r holl daith mewn llai na hanner awr.

Tybed oes yna ardal brydferthach nag Ardudwy yn enwedig ym mis Mai!

A do, mi gawson ginio ardderchog ar ô1 cyrraedd yn ô1. Gweneira Jones

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy