BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Aelodau o'r pwyllgor Arian loteri
Mawrth 2010
Mae aelodau Pwyllgor Neuadd Gymuned Talsarnau yn ymfalchïo yn yr arian a dderbyniwyd, sy'n sicrhau dyfodol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu o fewn yr ardal.

Braf oedd deall ar ddechrau blwyddyn fel hyn fod Neuadd Gymuned Talsarnau wedi bod yn llwyddiannus ac wedi derbyn grant oddi wrth Y Gronfa Loteri Fawr - Arian i Bawb - swm o £4,492 er mwyn diweddaru'r offer cyfrifiadurol yn y neuadd.

Pan agorwyd y Neuadd Gymuned Newydd yn 2002, rhan o'r ddarpariaeth oedd ystafell hyfforddi ac ynddi 10 o gyfrifiaduron.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae llawer iawn o unigolion wedi derbyn hyfforddiant - rhai ar lefel sylfaenol ac wedi cael rhoi troed ar gamau cyntaf yr ysgol fel pe tae; llawer wedi dod ar draws y we am y tro cyntaf ac eraill wedyn wedi cael cyfle i feistroli ar lefel uwch ac wedi dilyn cyrsiau megis Y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL).

Ar lefel wahanol, mae plant yr ysgol gynradd wedi gallu cymryd mantais o'r ddarpariaeth, lle mae cyfle iddynt fod yn gweithio fel dosbarth a chael gweithio fesul parau ar y peiriannau. Mantais sylweddol yw cael un peiriant i bob dau blentyn mewn dosbarth.

Bu'r cyfarpar hefyd yn ddefnyddiol iawn yn gymdeithasol i'r bobl ifanc hynny sydd wedi bod yn dod i weithio am gyfnodau byrion i westy Maes y Neuadd.

Pobl ifanc ydynt o wledydd tramor ac wedi cael budd o allu cysylltu â ffrindiau ac anwyliaid adref yn eu gwledydd eu hunain drwy ddefnyddio'r cyfrifiaduron.

Bu iddynt wneud defnydd cyson a rheolaidd o'r cyfarpar a braf ydy i ninnau allu cynnig y gwasanaeth yma iddynt.

Budd arall a ddaeth i'r ardal yn sgil yr adnoddau a'r dechnoleg fodem oedd sefydlu Safle WE Ardal Talsarnau - www.talsamau.cymru.org lle mae llawer un sydd yn byw ymhell neu'n agos yn gallu troi i mewn ac edrych neu ddarllen am wahanol agweddau ar fywyd o fewn ein hardal ni.

Ym mhwyllgor cyntaf 2010 yn ystod mis Ionawr, cyflwynwyd yr wybodaeth am lwyddiant derbyn y grant.

Cafodd y newydd dderbyniad cynnes gyda'r sicrwydd y bydd y peiriannau newydd yn abl i wynebu her y datblygiadau diweddaraf ym myd y dechnoleg fodern a phan gyfyd cyfle i redeg cyrsiau fe fydd yr adnoddau ar gael.

Dymuna'r pwyllgor gydnabod y grant a dderbyniwyd oddi wrth Gronfa'r Loteri Fawr - Arian i Bawb.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy