BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Haf Llewellyn Y Graig
Mai 2010
Llongyfarchiadau i Haf Llewelyn ar gyhoeddi ei nofel gyntaf, Y Graig, yn ddiweddar.

Dyma ychydig o hanes y llyfr:

Yn gorwedd dan gysgod gwarchodol y graig fawr, doedd dim arall i alw'r fferm fechan ond Y Graig. Ond ai lloches ddiogel neu gysgod gormesol yw'r garreg fawr uwchben y buarth?

Y Graig yw nofel gyntaf yr awdures o Ardudwy a Llanuwchllyn, Haf Llewelyn. Fe'i lansiwyd mewn noson arbennig yn Nhafam yr Eryrod yn Llanuwchllyn.

Wedi ei lleoli ar fferm Y Graig yng nghefn gwlad gogledd orllewin Cymru, mae dyfodol y fferm yn y fantol wrth i'r genhedlaeth iau dorri eu cwys eu hunain.

Ond, mae yna hefyd lu o gyfrinachau personol gan sawl aelod o'r teulu, ac yn raddol cant eu datgelu, gan ailgodi creithiau o'r gorffennol sy'n rhoi dyfodol y fferm yn y fantol.

"A dweud y gwir nes i ddim meddwl am ddirywiad cefn gwlad fel cefndir y stori o gwbl ar y dechrau. Y cwbl nes i oedd meddwl am gymeriadau a sut oedd cymeriadau mewn un teulu yn gweu trwy'i gilydd, dim ond digwydd ei gosod hi ar fferm nes i gan mai dyna ydy fy nghefndir i," eglurai'r awdur a ddaw yn wreiddiolo0 Gwm Nantcol, Ardudwy, lle mae ei brawd yn parhau i ffermio ar y fferm deuluol.

Mae cefndir Haf wedi bod yn adnodd amhrisiadwy wrth iddi fynd ati i ysgrifennu'r nofel hon sy'n cael ei hadrodd drwy lygaid cymeriad gwahanol ym mhob pennod.

Cawn fwrw golwg ar y stori, sy'n digwydd dros gyfnod o ychydig dros wythnos, drwy lygaid rhai o'r trigolion, o'r hen ŵr, Iori, i ferch y fferm gyfagos, Alice sy'n adrodd y cyfan yn eu geiriau ei hunain, geiriau cefn gwlad.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy