BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llais Ardudwy
Glenys yn derbyn ei gwobr Gwobr gwirfoddoli
Gorffennaf 2009
Mae gwirfoddolwyr yn helpu'r Gwasanaethau Ambiwlans drwy ddefnyddio eu ceir eu hunain i fynd â chleifion i ysbytai.

Mae hyn yn rhyddhau'r ambiwlans ar gyfer achosion brys.

Dros 45 mlynedd, mae Glenys wedi cludo cannoedd o gleifion i ysbytai. Gan ei bod yn dod o ardal Harlech, mae ei chyfraniad yn arbennig o werthfawr gan nad yw'n hawdd i'r henoed a'r anabl mewn ardaloedd gwledig gael eu trafnidiaeth eu hunain i'r ysbytai.

Mae Glenys yn rhoi tri diwrnod yr wythnos o'i hamser i wirfoddoli, ac mae gan y cleifion feddwl y byd ohoni.

Nid dyma'r tro cyntaf i Glenys gael ei henwebu am Wobr - derbyniodd Wobr Rhagoriaeth yn ddiweddar gan y Gwasanaethau Ambiwlans ei hun.

Llongyfarchiadau iddi!

Cyflwynwyd tystysgrif i Glenys gan Mr Aneurin Phillips (pennaeth Parc Cenedlaethol Eryri) mewn 'Te Dathlu a Diolch' yn Llanberis yn ddiweddar.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy