BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llafar Bro
Euros Lake a Bethan Angharad yn derbyn cwpan Robin Gwynant. Newyddion Seindorf yr Oakeley
Tachwedd 2005
Yn ystod yr wythnosau diwethaf ymddangosodd y band mewn tri chyngerdd megis Cyngerdd Coffa John Wyn Jones yn Ysgol y Gader, Dolgellau.
Cyngerdd Agored Cyfle 'Stiniog ym maes parcio'r Queens ac yna Cyngerdd hynod lwyddiannus ac uchel ei safon yn y Ganolfan Porthmadog gyda Chôr Meibion Caernarfon, Huw Ynyr a Hywel Jones.

Yn ystod y cyngerdd hwnnw cyflwynodd yr arweinydd John Glyn Jones gwpan Robin Gwynant i ddau aelod ifanc mwyaf addawol y band am eleni sef Bethan Angharad Jones ac Euros Lake. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonynt.

Yn dilyn cyngerdd arall ar ddechrau mis Tachwedd yn Llanuwchllyn bydd yn amser paratoi ar gyfer gweithgareddau'r Nadolig unwaith eto. Dechreuir ar y cyntaf o Ragfyr gydag ymddangosiad yn noson goleuo 'Stiniog ac yna i ddilyn bydd ymweliadau â chartrefi'r henoed a'r Ysbyty i chwarae ychydig o garolau fel arfer.

Yna daw pinacl tymor y Nadolig i'r band gyda'r Cyngerdd Blynyddol yn Ysgol y Moelwyn. Eleni cawn gwmni Glyn Owens, Dinbych, un o arweinyddion mwyaf ffraeth y 'Noson Lawen' ar S4C a Meibion Dwyfor yn ffres o'u taith hynod lwyddiannus i'r Iwerddon yn ddiweddar. Seren y noson fydd Dewi Ellis Jones. Bachgen ifanc hynod dalentog sydd yn cael ei gyfri yn un o'r offerynwyr-taro gorau'r wlad.

Ers iddo ryddhau ei gryno-ddisg gyntaf yn ystod yr haf eleni cafodd wahoddiad i berfformio gyda llawer cerddorfa a band pres yng Nghymru a Lloegr. Yn fuan iawn bydd yn teithio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru.

Bydd croesawu Dewi yn fraint ac yn bleser a gallwn eich sicrhau y bydd ei berfformiadau ar y 'xylophone' a'r 'marimba' yn addas iawn i naws y Nadolig ym Mlaenau Ffestiniog.

Dewch yn llu i brofi gwledd!!!! Bydd tocynnau ar werth yn yr Hen Bost o ddiwedd Tachwedd ymlaen.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy