BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llafar Bro
Un o'r beddi gafodd ei difrodi Anwariaid!
Gorffennaf 2009
Unwaith eto, bu i ymweliad rhai o wehilion y gymdeithas a mynwent Bethesda achosi difrod mawr i nifer o'r beddau.

Bu hefyd yn achos tristwch mawr i sawl teulu'r ardal hon, wrth weld cofebion eu hanwyliaid wedi eu malurio.

Onid yw hyn yn brawf ychwanegol o'r diffyg parch sy'n bodoli ymysg ambell garfan o'n cymdeithas?

Nid yn unig yn amharch tuag at yr ymadawedig, ond yn achos poendod o'r mwya' i deuluoedd sy'n galaru hefyd.

Mae'n anodd credu sut y gall unrhyw un ostwng i'r fath lefel.

Yr unig obaith yw y bydd rhywun a gwybodaeth am y sawl sy'n gyfrifol am yr anfadwaith hwn, ac yn trosglwyddo enwau i'r heddlu lleol.

Gobeithio'n wir y gwelir yr euog rai o flaen eu gwell yn y llys yn fuan iawn.

VPW

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy