BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llafar Bro
Kilimanjaro Dringo Kilimanjaro
Ebrill 2010
Tra'n gweithio'n hwyr yn fy swyddfa un noson, dyma fi'n crybwyll wrth fy ffrind Tim am fy awydd i wneud rhywbeth gwahanol, i godi arian at achos da.

Dair wythnos yn ddiweddarach roedd y ddau ohonom wedi talu blaendal ac wedi prynu ticedi awyren i Nairobi yn Kenya.

Roeddem am ddringo mynydd Kilimanjaro yn Tanzania, sef y mynydd uchaf yn y byd Y gellir cerdded i'w gopa.

Nid oeddwn erioed wedi gwneud dim byd tebyg o'r blaen, ar wahân i ddringo'r mynyddoedd ar y fferm yn Nolwyddelan pan yn blentyn.

Roedd llawer i'w ddysgu ar gyfer y sialens hon, yn ogystal a chael dillad ac offer priodol oedd yn gostus iawn.

Hefyd roedd yn rhaid ymarfer y corff a dysgu sut i osgoi salwch ar y mynydd.

Ar ôl misoedd o baratoi, camodd Tim a minnau oddi ar yr awyren yn Nairobi a chychwyn dros y ffin i Tanzania, yn edrych ymlaen at y daith wyth diwrnod i gopa Kilimanjaro.

Roedd angen cymaint a hynny o ddyddiau i ddringo'r mynydd er mwyn rhoi amser i'r corff ddod i arfer yn raddol efo'r uchder.

Mae sawl llwybr i fyny'r mynydd ac mae'n debyg bod ein carfan ni wedi dewis yr anoddaf oherwydd dim ond tua 20% oedd yn llwyddo ar hwnnw.

Gyda ni yn y tîm o 10 roedd 5 o'r Iseldiroedd, 2 o Awstralia a Saesnes o Lundain.

A 42 o bortars ac arweinwyr i ofalu amdanom! Roedd rhain yn bobl anhygoel, yn rhedeg i fyny'r mynydd gan gario ein bagiau ar eu pennau ac yn mynd o'n blaenau i baratoi'r 'camp' nesaf o hyd.

Fel yr oeddem yn dringo roedd yr aer yn teneuo ac roedd anadlu'n mynd yn anoddach o hyd.

Byddai'r portars yn ein deffro yn y bore gyda phaned o de, yna llond desgl o ddŵr i ymolchi.

I frecwast fe gaem uwd, bacwn ac wy a dewis o ambell beth arall.

Yna byddem yn cychwyn dringo eto a chyn pen yr awr byddai'r cymorthyddion yn ein pasio dan redeg!

Yn ystod y dydd roedd y tymheredd rywle rhwng 15 a 25 gradd selsiws ond yn ystod y nos gallai syrthio cymaint a 10 gradd yn is na'r rhewbwynt.

Erbyn hyn roedd pawb yn dioddef cur pen a'r salwch sy'n dod o brinder ocsigen. Ond cario ymlaen oedd raid, a hynny am 5 i 8 awr y dydd.

Ar yr Arrow Glazier (4,800m), roedd y tymheredd yn gyfnewidiol iawn.

Un funud roedd y mynyddoedd yn glir a'r haul yn gynnes ond ymhen yr awr roedd 3 modfedd o eira wedi syrthio a phobman yn rhewi.

Mae'r gwahanol lwybrau i fyny Kilimanjaro yn cyfarfod yng nghamp Barafu ac erbyn i ni gyrraedd roedd tua 200 0 bobl yn barod am y daith i'r copa ei hun.

Drannoeth, roedd yr hin yn braf ond yn gynnar yn y prynhawn daeth cwmwl enfawr i fyny'r dyffryn ac o fewn 20 munud roeddem wedi cael ein dal mewn storm o eira trwm.

Ail gychwyn wedyn tua hanner nos a dringo llwybr serth drwy'r tywyllwch, a hynny am 7 awr gyfan.

Golygfa gyffredin oedd gweld aelodau o dimau eraill yn cael eu cario i lawr yn ôl oherwydd 'altitude sickness', rhai ohonynt yn chwydu gwaed ac felly mewn cyflwr pur ddifrifol.

Er gwaetha'r cur pen a'r salwch, teimlad gwych a bythgofiadwy oedd cyrraedd y copa a gwybod fy mod nid yn unig wedi dringo 19,3300 droedfeddi a choncro mynydd uchaf Affrica ond fy mod hefyd wedi casglu £1,500 tuag at gronfa 'Macmillan Cancer Support'.

Gan fy mod wedi cyfarfod holl gostau'r daith o'm poced fy hun, yna bydd pob ceiniog a gasglwyd yn mynd tuag at yr achos teilwng yma.

Rwyf rŵan yn paratoi ar gyfer Marathon Llundain ym mis Ebrill a byddaf eto yn gobeithio cael fy noddi tuag at yr un achos da.

Eryl Jones


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy