BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llafar Bro
Y Pengwern Pengwern cymunedol
Mehefin 2010
Mae'n debyg bod dyddiad cwblhau'r cytundebau yn nesau, a chyn bo hir, bydd yn amser cychwyn ar y gwaith o gael Y PENGWERN yn barod i ail-agor ei drysau unwaith eto - felly, mae dyddiau cyffrous iawn o'n blaen!!

Cerflun Hedd Wyn
Hanes
Ewch i ddarllen hanes trefi Blaenau, Trawsfynydd ac ardal Llafar Bro
 Recordio
Llafar Bro ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Harbwr Porthmadog
Bröydd cyfagos
Yr Wylan a'r Odyn yw'r papurau bro cyfagos.
 Camp Traws
 Dringo Kilimanjaro
 Y Golofn Werdd
 Hen lun
 Chwilio am achau
 'Plu Stiniog'
 Madarch Cynan
 Twll yn y Parc
 Sgotwrs Stiniog
 Anwariaid!

Croeso
Croeso i safle Llafar Bro, papur bro hen gwmwd Ardudwy Uwch Artro a Meirionnydd. Dalgylch reit fach ydyw, sy'n rhedeg o Flaenau Ffestiniog, 'prif dref' dalgylch y papur bro mewn un pegwn, i Drawsfynydd yn ne'r dalgylch. Mae yma amrywiaeth o dirwedd, o ardal chwarelyddol y Blaenau i dir ffrwythlon, amaethyddol Traws. Mae'r fro yn gadarnle i'r iaith Gymraeg. Mae hefyd yn cynnwys pentrefi Llan Ffestiniog, Maentwrog a Gellilydan.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy