BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Rasus malwod Parti Pentra
Hydref 2009
Ddydd Sadwrn , y 5ed o Fedi, daeth nifer o blant ac oedolion ynghyd i ddathlu pen-blwydd y Caban yn 5 oed.

Ymysg yr aml weithgareddau, cafwyd Helfa Drysor, Gwisg Ffansi, Mabolgampau o bob math, Gem Bêl-droed rhwng yr Iau a'r Hyn - gyda'r rhai Hyn yn fuddugol!

Roedd rasys hyd yn oed i falwod a gorffen yr oll gyda Sioe Gŵn.

Tra 'roedd yr holl weithgareddau yma ymlaen, cafwyd picnic enfawr ac adloniant gan grŵp Mooncoin a Kev Fox.

Da oedd gweld y Caban yn ganolfan nid yn unig i'r pentref ond i'r ardal eang ac yn llawn haeddu canmoliaeth ar ei ben-blwydd.

Llawer o ddiolch i'r Rheolwyr a'r Staff am ddiwrnod i'w gofio.

Er mai nid diben y dydd oedd codi arian, fe wnaed elw ac fe'i defnyddir er budd ieuenctid y pentref.

Llawer o ddiolch iddynt hwythau hefyd am ein diddori ar y nos Wener ar barc bwrddsglefrio Cwm-y-Glo.

Diolch i bawb gyfrannodd at lwyddiant y dydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy