BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Robin Halliday o Lanrug Pencampwr Cymru - llwyddiant i redwr o Lanrug
14 Hyfref 2003
Robin Halliday o Lanrug a Chlwb Rhedwyr Eryri yw Pencampwr Rhedeg Mynydd Cymru am eleni.
Mewn cystadleuaeth dynn iawn gydol y tymor, daeth Robin i'r brig gyda'r nifer mwyaf o bwyntiau mewn pedair ras allan o chwech.

Roedd eisoes wedi cael canlyniadau da iawn ar ddechrau'r tymor, gyda rasus ym Mhen Cerrig Calch, Moel Eilio ac Elidir.

Gan iddo fethu cystadlu yn Nant y Moch a'r Waun Fach, roedd y cyfan yn dibynnu ar y ras olaf yn y gyfres, sef ras hir Bannau Brycheiniog ddiwedd Awst.

Gallai unrhyw un o bump rhedwr fod wedi ennill y bencampwriaeth yn ôl canlyniadau'r ras honno, ac er mai James McQueen (eto o Glwb Rhedwyr Eryri) oedd yn fuddugol, roedd ail safle i Robin yn ddigon iddo hawlio'r bencampwriaeth o ddau bwynt yn unig.

Cadarnhaodd ei allu fel rhedwr mynydd yn Ras Pedol Peris yn ystod y mis diwethaf, gan gwblhau'r deunaw milltir o redeg ac 8,500 troedfedd o ddringo (gan gynnwys mynyddoedd Elidir, Y Garn, Y Glyder, Lliwedd, Yr Wyddfa a Moel Cynghorion) mewn amser o 3 awr a 49 munud.

Roedd bron i chwe munud ar y blaen i'r ail redwr yn y ras. Credir fod y canlyniad hwn wedi bod yn ddigon iddo hefyd hawlio pencampwriaeth Clwb Rhedwyr Eryri. Maggie Oliver o Ddinorwig yw Pencampwraig Rhedeg Mynydd Cymru dros 50 oed.

Dylid hefyd longyfarch Alun Vaughan o Lanberis a Jayne Lloyd o Gaeathro ar gael eu dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Byd yn Alaska.

Gall Dylan Wyn Jones o Ddeiniolen gyfrif ei hun yn anlwcus o beidio ennill ei le yn y tîm. Er iddo redeg yn arbennig o da yn y ras brawf yn y Waun Fach, penderfynodd y dewiswyr roi lle yn y tîm i ddau redwr a dorrodd reolau'r ras!

Anfonodd Cymdeithas Rhedwyr Mynydd Cymru a Chlwb Rhedwyr Eryri brotest i Gymdeithas Athletau Cymru, ond ni roddwyd ystyriaeth i'w cwyn. Profodd Dylan ei fod yn gallu cystadlu â rhedwyr gorau Prydain pan ddaeth yn wythfed yn Ras Ben Nevis yn gynharach mis Medi.

Gyda'r tymor rasus mynydd yn dirwyn i ben, bydd un cyfle ar ôl i redwyr y fro, pan fydd nifer ohonynt yn cynrychioli Clwb Rhedwyr Eryri ym mhencampwriaethau rasus cyfnewid ar fynydd yn Church Stretton ganol fis Hydref. Mwy am hynny yn y rhifyn nesaf.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy