BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Gwyn Jones Cneifiwr ifanc
Gorffennaf/Awst 2009
Mae Gwyn Jones o Lanrug, disgybl yn Ysgol Brynrefail, wedi bod yn dilyn cwrs amaethyddiaeth yng Ngholeg Glynllifon, gan adael yr ysgol am ddiwrnod bob wsnos.

Ar ddiwedd y tymor, daeth Gwyn i'r brig allan o dros gant o fyfyrwyr cyffelyb, gan ennill Tlws Myfyriwr y Flyddyn mewn Amaethyddiaeth.

Yn ystod y mis teithiodd i fferm y mhentref Darowen ger Machynlleth i gael profi ei allu fel cneifiwr.

Roedd wedi cyrraedd y safon sylfaenol y llynedd, ond yn tro hwn roedd yn ymgeisio am yr efydd.

Roedd angen iddo fodloni'r beirniaid ar safon ei gneifio a chneifio dwsin o ddefaid mewn awr. Cwblhaodd ei dasg mewn tri chwarter awr.

Yn anffodus, mae'n rhaid iddo disgwyl nes cyrraedd ei benblwydd yn ddwy ar bymtheg oed cyn y caiff ymgeisio am safon arian.

Bydd Gwyn yn cychwyn ar gwrs amaethyddiaeth llawn amser yng Nglynllifon ym mis Medi, ond pan alwodd gohebydd yr 'Eco' i gael sgwrs ag ef ynglŷn â'i obeithion, doedd o ddim adref - roedd wedi mynd i gneifio!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy