BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
llun o'r ceffyl buddugol Ceffylau gwedd
Ebrill 2010
Dyma stalwyn llwyddiannus arall o Tros y Waen, Penisarwaun.

Cafodd drydydd yn ei ddosbarth (4 mlwydd) yn sioe Genedlaethol Ceffylau Gwedd yn Peterborough.

Hon yw 'Crufts' y ceffylau gwedd a mawr ydi'r anrhydedd i Rhys Griffiths am baratoi Hill Lodge Linton a'i arddangos mor llwyddiannus.

Cafwyd llwyddiant ychwanegol gydag ebol dyflwydd, sef Trem y Wyddfa Richard.

Daeth yn gyntaf yn ei ddosbarth ac yn is-bencampwr yr holl sioe.

Gan fod ei waed yn rhy agos i weddill ceffylau Tros y Waen, rhaid oedd gwerthu'r pencampwr ifanc hwn.

Braf yw gweld fod yr hen draddodiad o fagu ceffylau gwedd yn parhau ym Mhenisarwaun a gychwynnwyd gyda William Hugh, Llys.

Trosglwyddwyd yr awenau'n llwyddiannus iawn i'w fab Dylan.

Bellach Rhys ac Elliw, plant Dylan, sydd yn arwain a thywys dan oruchwyliaeth ofalus eu taid a'u tad.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy