BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eco'r Wyddfa
Y frenhines yng Nghaernarfon Bwydo'r Frenhines
Mehefin 2009
Cogydd ifanc lleol yn cael cyfle i goginio ar gyfer achlysur arbennig.

Kate Roberts
Bröydd cyfagos
Llais Ogwan a Lleu yw'r papurau bro cyfagos
Recordio
Eco'r Wyddfa ar dâp
Sut i gael gafael ar eich papur bro ar dâp.
Yr Wyddfa
Oriel
Lluniau o ardal Eco'r Wyddfa
Yr Wyddfa
Hanes
Darllenwch am hanes bro Yr Wyddfa
 Dillad Del
 Ceffylau gwedd
 Ar Ben Arall y Lein
 Nawdd gan Titan
 Gwobrwyo gweinidog am ei gwaith gwirfoddol
 Cofeb Goffa
 Plastrwr Gorau
 Parti Pentra
 Herio'r Wyddfa
 Cneifiwr ifanc

Croeso
Croeso i safle Eco'r Wyddfa, papur bro ardal Eryri. Mae'r papur yn gwasanaethu'r ardal o wastad-diroedd Llanddeiniolen hyd at bentref Y Waunfawr. Yma mae rhai o fynyddoedd uchaf Cymru, gan gynnwys yr Wyddfa. Mae tirwedd yr ardal wedi ei lunio gan ddau Oes Iâ, ac erbyn hyn mae'r fro ddeniadol yn denu nifer fawr o dwristiaid a cherddwyr bob blwyddyn
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy