BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Y rhwyfwyr ynghyd â'r criw ategol Ar frig y don
Mehefin 2008
Mae Clwb Rhwyfo Aberdyfi wedi bod yn dathlu ar ôl eu llwyddiant ysgubol yn y ras Celtic Challenge.

Ras ydy hon 90 milltir fôr o Arklow yn yr Iwerddon i Aberystwyth.

Llwyddodd y tîm lleol i orffen y ras mewn 14 awr, 47 munud a 50 eiliad - eiliadau yn unig y tu allan i'r record a hynny mewn amgylchiadau digon anodd.

Fe orffennodd y tîm dros awr o flaen y tîm oedd yn ail.

Roedd 180 dimau yn cystadlu yn y ras.

Mae'r cychod yn bedair troedfedd ar hugain o hyd ac mae deuddeg aelod i bob tîm ond dim ond pedwar all rwyfo ar y tro.

Mae hi i fyny i'r timau pa mor arni y maent yn newid eu rhwyfwyr a faint o orffwys gaiff aelodau ar y cwch cefnogi.

Mae hyn yn rhan bwysig o dactegau'r ras.

Fe gychwynnodd y ras am bedwar o'r gloch y prynhawn ac fe gyrhaeddodd criw Aberdyfi Aberystwyth am chwarter i saith y bore ar ôl rhwyfo drwy'r nos mewn amgylchiadau digon anodd.

Dyma'r tro cyntaf i Aberdyfi ennill y Celtic Challenge ac roedd y capten, Paul Chesworth, yn lIawn canmoliaeth o'r criw.

"Fe dalodd y gwaith caled a wnaethom dros y gaeaf ar ei ganfed," meddai, "ac rwyf yn llawn edmygedd o'r criw i gyd. Rhaid i ni beidio ag anghofio am y criw cefnogol, fodd bynnag - pobl fel Mike Rogers a ddaeth efo ni i'r Iwerddon i ddod a'r trailer yn ôl er nad yw'n aelod o'r clwb. Fe chwaraeon nhw ran allweddol yn ein llwyddiant."

Yn ogystal ag ennill y brif wobr, sef y Cwpan Corporation fe enillodd y tîm Gwpan Pen Dinas hefyd am fod y tîm Cymreig cyntaf i ennill a Chwpan Rummers Celtic fel y tîm dynion cyntaf.

Yn ychwanegol at hyn i gyd fe lwyddodd y clwb i godi £4,000 tuag elusennau a Sense - yr elusen ar gyfer plant dall a byddar. Diolch i bawb a'u cefnogodd.

Nid oedd tîm gan y merched ond fe rwyfodd pedair o ferched clwb Aberdyfi , thîm Aberystwyth a llwyddo i orffen yn ail.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy