BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Chris ac Ellis yn Nhywyn Ymdrech yr ifanc
Mai 2010
Fel teyrnged i'w frawd a laddwyd mewn damwain car, penderfynodd Chris Pomeroy, Brynhyfryd, redeg a cherdded o Dywyn i'r Amwythig ac yn ôl er mwyn codi arian i Ambiwlans yr Awyr.

Heb betruso, cynigodd ei ffrind ysgol Ellis Melia o Dywyn gadw cwmni iddo ar y daith.

Gan gofio mai ond un-ar-bymtheg oed yw'r ddau, roedd hyn yn dipyn o ymdrech gan iddynt ddilyn Llwybr Glyndwr o Fachynlleth i'r Trallwng er mwyn cadw oddi ar y ffordd fawr, ac wedyn Llwybr Hafren i'r Amwythig.

Nid yn aml y gwelwn pobl ifanc yn ymdrechu fel hyn i wneud daioni dros achos da a rhaid lIongyfarch Chris ac Ellis am eu hymroddiad a'u dycnwch.

Casglodd tyrfa o gefnogwyr wrth siop Ambiwlans yr Awyr yn Nhywyn i'w croesawu nôl a braf oedd gweld y ddau yn ddiogel ac yn edrych yn ffit ar ôl y gwaith caled.

Gobeithir fod y nawdd wedi cyrraedd sawl mil o bunnoedd a cheir manylion am y swm terfynol yn y rhifyn nesa' o'r DAIL.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy