BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Mrs Amy Jones a Mrs Lena Williams Ysgol yn 350 oed
Hydref 2009
Yn ddiweddar, bu cynnwrf mawr ymysg disgyblion a staff yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig iawn yn hanes Ysgol Llanegryn, diwrnod a fyddai ar gof a chadw am amser hir.

Roedd yr ysgol yn dathlu ei phenblwydd yn 350 oed.

IBore Iau, 9 Gorffennaf, roedd hi'n amlwg bod rhywbeth mawr ar droed ar gae'r ysgol.

Roedd pabell enfawr wedi ei chodi dros nos.

Bu'r plant wrthi'n brysur yn addurno'r babell a baneri lliwgar i sicrhau ei bod yn edrych yn fendigedig ar gyfer yr achlysur.

Cafodd waliau yr ysgol eu haddurno gyda nifer helaeth o luniau hefyd.

Roedd yn rhaid i'r plant ymarfer yn gyson er mwyn dysgu nifer o ganeuon traddodiadol i ddiddanu'r holl gyn-ddisgyblion a staff fyddai'n mynychu'r dathliad.

Cyrhaeddodd y diwrnod mawr, dydd Sadwrn, 11 Gorffennaf, a oedd yn achlysur arbennig iawn yn hanes yr ysgol, a dweud y gwir, yn hanes addysg yng Ngwynedd.

Roedd hi'n ddiwrnod hapus iawn yn dathlu'r gorffennol a'r presennol.

Mae'n rhaid bod y Pennaeth, Miss Heledd, wedi bod yn gweddio'n daer am dywydd sych gan i'r haul dywynnu ar ddechrau'r prynhawn.

Daeth llu o gyn-ddisgyblion, staff a ffrindiau'r ysgol i rannu'r diwrnod.

Pawb yn hel atgofion a chwerthin ar hen luniau dros baned a chacen.

Bu rhai yn chwilio am eu henwau ac enwau aelodau o'u teulu yng nghofrestr yr ysgol.

Cafodd eraill gyfle i ddarllen am ddigwyddiadau'r ysgol yn y llyfrau log.

Braf oedd gweld cymaint wedi dod i'r dathliad yn enwedig y criw hynaf o'r cyn-ddisgyblion.

Am bedwar o'r gloch, daeth y glaw!

Ond diolch byth roedd pawb yn glyd yn y babell yn barod am yr adloniant.

Cafwyd gair hwyliog gan Mr Carroll Hughes yn sôn am droeon trwstan ac adrodd straeon am rai o'i gyd-staff.

Yna, daeth hi'n amser am wledd o ganu gan y plant.

Roeddent i gyd mewn gwisgoedd Oes Fictoria ac yn edrych yn werth chweil.

Wedyn, ymunodd pawb i ganu "Penblwydd Hapus", a chanwyd y gloch i ddynodi'r garreg filltir.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy