BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
29ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Y cloc yn cael ei adnewyddu Adnewyddu cloc
Gorffennaf 2010
Mae'n debyg eich bod wedi sylwi nad oes modd dibynnu ar gloc y dref i gael gwybod faint o'r gloch ydy hi ers hydoedd bellach.

Cyflwr yr adeilad sy'n gartref i'r cloc sy'n gyfrifol am hyn; mae'r to yn gollwng ac mae'r glaw yn amharu ar beirianwaith y cloc.

Bellach, mae'r gwaith wedi dechrau o drwsio'r adeilad gan gynnwys rhoi gwydr newydd ar wyneb y cloc.

Codwyd Neuadd y Farchnad (y Market Hall) yn 1898 er mwyn i'r ffermwyr lleol allu gwerthu eu cynnyrch dan do.

Edwinodd y defnydd a wnaed ohoni yn ystod yr ugeinfed ganrif a bu'n sefyll yn wag am flynyddoedd.

Yna, adferwyd yr adeilad gan agor amrywiaeth o siopau o'i fewn. Michael Bishton o Roslefain sy'n berchen ar yr adeilad heddiw a fo sy'n gyfrifol am drwsio'r to ac ati ond mae'n gobeithio y bydd Cyngor Tywyn yn cyfrannu at y gost o drwsio'r cloc ei hun. Dail Dysynni

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy