BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Y cloc yn cael ei adnewyddu Adnewyddu cloc
Gorffennaf 2010
Mae'n debyg eich bod wedi sylwi nad oes modd dibynnu ar gloc y dref i gael gwybod faint o'r gloch ydy hi ers hydoedd bellach.

Cyflwr yr adeilad sy'n gartref i'r cloc sy'n gyfrifol am hyn; mae'r to yn gollwng ac mae'r glaw yn amharu ar beirianwaith y cloc.

Bellach, mae'r gwaith wedi dechrau o drwsio'r adeilad gan gynnwys rhoi gwydr newydd ar wyneb y cloc.

Codwyd Neuadd y Farchnad (y Market Hall) yn 1898 er mwyn i'r ffermwyr lleol allu gwerthu eu cynnyrch dan do.

Edwinodd y defnydd a wnaed ohoni yn ystod yr ugeinfed ganrif a bu'n sefyll yn wag am flynyddoedd.

Yna, adferwyd yr adeilad gan agor amrywiaeth o siopau o'i fewn. Michael Bishton o Roslefain sy'n berchen ar yr adeilad heddiw a fo sy'n gyfrifol am drwsio'r to ac ati ond mae'n gobeithio y bydd Cyngor Tywyn yn cyfrannu at y gost o drwsio'r cloc ei hun. Dail Dysynni


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy