BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dail Dysynni
Ras y trên Hwb i ras y trên
Chwefror 2010
Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flwyddyn gyffrous iawn i drefnwyr Ras y Trên.

Ddechrau'r flwyddyn roedd amheuon cryf a fyddai yna ras arall ar ôl 2009, yna ar ôl ras hynod o lwyddiannus ym mis Awst fe gadarnhawyd y byddai'r ras yn mynd yn ei blaen.

Ym mis Hydref daeth y newydd fod darllenwyr y cylchgrawn, Runners World, wedi enwebu Ras y Trên fel yr orau a gynhaliwyd ym mis Awst drwy Brydain.

Yn naturiol, roedd George Watson, cyfarwyddwr y ras, wrth ei fodd.

"Mae hyn yn hwb mawr i'r ras, yn enwedig i'r llu o bobl sy'n cynorthwyo i'w chynnal mewn rhyw ffordd neu'i gilydd," meddai.

Mae'r pleidleiswyr yn cymryd amryw o bethau i ystyriaeth cyn penderfynu i fwrw eu pleidlais - y trefnu, faint o stiwardio sydd yn y ras, a chant a mil o bethau eraill.

Llongyfarchiadau gwresog i bawb fu'n helpu i drefnu ras 2009 - a phob lwc yn y dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy