BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Prosiect Lluniau Llanrwst
Imogen Mowday, swyddog datblygu amgueddfa Elusendai Llanrwst, sy'n sôn am gefndir prosiect lluniau lleol unigryw yn y dre.
"Cafodd deg o gamerâu taflu-i-ffwrdd eu dosbarthu ymysg pobl y cylch a, chwe mis yn ddiweddarach, fe gawson ni naw camera yn ôl, yn llawn lluniau gwych.

"Gofynnwyd i bobl dynnu dau lun o rywbeth neu rywun oedd â chysylltiad â Llanrwst, ac yna i basio'r camera ymlaen i rywun arall. Mi gawson ni groesdoriad o bobl sy'n byw neu'n gweithio yn y gymuned, yn bobl y dref a'r wlad, yr hen a'r ifanc.

"Maen nhw'n rhoi golwg gyfoes ar Lanrwst ac yn adlewyrchu cymeriad y dref," meddai.

Dyma ddetholiad o'r lluniau ddaeth i law:


Giat yn agor ar stryd
Giatiau'r eglwys gan Sue Hughes next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy