BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dafydd Jones Bwrlwm Bryncir
Yn ogystal â mwynhau tynnu lluniau â'i gamera digidol, mae Dafydd Jones yn rheolwr ym Mart Bryncir yn Eifionydd. Mae wedi cadw cofnod ffotograffig o fywyd y mart rhwng Gwanwyn a Hydref 2004.

Gallwch ddarllen mwy am hanes y mart yng ngwaith ymchwil Rhiannon Mair Hughes o Gricieth, yma.

Yn y cyfamser gadewch i luniau Dafydd fynd â chi i galon un o sefydliadau amaethyddol pwysica'r ardal. Os oes ganddoch chi luniau'n darlunio amaethyddiaeth yn y cylch, cofiwch eu rhannu â ni.


Llwytho defaid i'r lorïau
Paratoi i lwytho defaid ar ddiwedd sêl wythnosol next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17  18 

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy