BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dafydd Jones Bwrlwm Bryncir
Yn ogystal â mwynhau tynnu lluniau â'i gamera digidol, mae Dafydd Jones yn rheolwr ym Mart Bryncir yn Eifionydd. Mae wedi cadw cofnod ffotograffig o fywyd y mart rhwng Gwanwyn a Hydref 2004.

Gallwch ddarllen mwy am hanes y mart yng ngwaith ymchwil Rhiannon Mair Hughes o Gricieth, yma.

Yn y cyfamser gadewch i luniau Dafydd fynd â chi i galon un o sefydliadau amaethyddol pwysica'r ardal. Os oes ganddoch chi luniau'n darlunio amaethyddiaeth yn y cylch, cofiwch eu rhannu â ni.


Llwytho defaid i'r lorïau
Paratoi i lwytho defaid ar ddiwedd sêl wythnosol next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17  18 

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Wrecsam):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy