BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Barddoniaeth a llechi yn Llanberis
Bu plant o ysgolion cynradd lleol yn dysgu am hanes y diwydiant llechi yng ngogledd Cymru ac ymarfer eu sgiliau 'sgwennu yn ystod Wythnos Barddoniaeth yn Amgueddfa Lechi Llanberis.
Edrychwch ar luniau o ymweliad dwy o'r ysgolion - Ysgol Pencarnisiog, Ynys Môn, ac Ysgol Dolbadarn, Llanberis - a darllenwch y cerddi a gyfansoddodd y plant gyda help y beirdd Iwan Llwyd, Gwyneth Glyn, Meirion McIntyre Huws a Myrddin ap Dafydd.
Plant Ysgol Gynradd Pencarnisiog yn yr Amgueddfa Lechi gydag Iwan Llwyd a Gwyneth Glyn
Plant Ysgol Gynradd Pencarnisiog a fu'n barddoni gyda chymorth Iwan Llwyd a Gwyneth Glyn. Enw'r gerdd wnaethon nhw ei chreu oedd Y Streic. next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Y Streic
Mae'n beryg rhwng Padarn a Pheris,
mae'n aeaf y Gilfach Ddu,
Mae'r hogia'n cwyno'n y caban
a'r gegin yn wag yn y ty:
"Mae'n bryd i ni roi'n harfau i lawr,
a herio'r mistar yn y plasdy mawr!"

Ffarwél i'r llwch ac i'r llechi,
ffarwél i'r hen gyllell fach,
Ffarwél i'r ffowndri a'r efail
a'r holl beiriannau a'u strach -
"Mae'n hundeb ni yn ddigon cry',
ac ni fydd bradwr yn y ty!"

Ond mae'n gafael ym Mhencarnisiog
a'r un geiniog ym mhoced y gwr,
mae'n llusgo yn ôl am y chwarel
cyn bod rhwd ar yr olwyn ddwr:
"rhyw ddydd cawn wared ar dy lwch
a rhydd fydd cân yr hen afon Hwch!"

Bl. 3, 4, 5, a 6, Ysgol Pencarnisiog gyda Gwyneth Glyn ac Iwan Llwyd

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, 10 Mawrth 2005


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy