BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bendigeidfran gan Mary o Ysgol Tanycastell, Harlech Ysgolion
Ewch i weld y cynnyrch creadigol mae rhai o ddisgyblion yr ardal wedi ei greu. Os hoffech chi gydweithio â thîm Lleol neu anfon lluniau o'ch prosiectau chi aton ni, cysylltwch.
Castell Harlech
Harlech a'r Mabinogi
Darluniau plant Ysgol Tanycastell o chwedlau a golygfeydd eu bro.
Celf o Siapan
Celf o Siapan
Lluniau yn seiliedig ar gelf hynafol y dwyrain gan blant Llandudno.
Pasg Hapus
Pasg Hapus
Lluniau llon a lliwgar gan blant Ysgol Porthyfelin, Conwy, i ddathlu'r Pasg
Dwynwen
Chwedl Dwynwen
Stori nawddsant cariadon Cymru drwy lygaid plant ysgol Niwbwrch a Dwyran.
Llun o chwedl Llyn Tegid
Chwedl Llyn Tegid
Lluniau gan blant Ysgol Bro Tegid yn adrodd hanes Tegid Foel a chreu'r llyn.
Yr afanc
Afanc Dyffryn Conwy
Plant Ysgol Gynradd Betws-y-coed yn darlunio stori afanc brawychus y llyn.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy