BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trafnidiaeth
O'r ffyrdd i'r rheilffyrdd: lluniau ar y thema trafnidiaeth yn y gogledd orllewin. Os hoffech chi gyfrannu lluniau i'r adran hon ebostiwch: gogleddorllewin@bbc.co.uk
Tren bach
Trenau
Eich lluniau chi o drenau a rheilffyrdd yr ardal.
Elidir
Trên bach Llanbêr
Dod i adnabod trenau bach a golygfeydd Rheilffordd Llyn Padarn.
Hen lun o orsaf Tan-y-bwlch
Y trên bach
Pwy dynnodd yr hen luniau yma o Reilffordd Ffestiniog yn 1958?
Bws Coch
Ar y ffordd
Cyfres o luniau'n bwrw golwg wahanol ar y thema 'moduro'.
Traffic
Camerâu traffig
Cadw llygad ar draffic yr A55 gyda gwegamerâu Traffic Cymru.
Dweud eich Dweud

Os hoffech chi anfon sylw aton ni llenwch y ffurflen hon

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy