BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Teithiau mewn llun
Gadewch i'r orielau a'r sioeau sleidiau yma eich tywys o amgylch rhai o fröydd, trefi a chymunedau'r gogledd orllewin.

Os hoffech chi anfon eich lluniau chi, anfonwch neges ebost at: gogleddorllewin@bbc.co.uk.

Castell Caernarfon
Trefi a phentrefi
Mae toreth o luniau lleol yn ein safleoedd trefi, pentrefi a siroedd.
Yr Eifl
Llŷn ac Eifionnydd
Golygfeydd o Ben Llŷn ac ardal Eifionydd drwy eich lens chi.
Croes Ynys Llanddwyn
Llanddwyn
Eich lluniau chi o ynys santes y cariadon ym Môn a thraeth Niwbwrch.
Bryncir
Bwrlwm Bryncir
Cofnod ffotograffig o brysurdeb Mart Bryncir gan y rheolwr, Dafydd Jones.
Fan bost
Llanaelhaearn a'r fro
Bywyd ar arfordir Arfon o amgylch ardal Llanaelhaearn.
Dwr
Môn
Eich lluniau chi o hud yr ynys. Beth am ichi ychwanegu at y casgliad.
Castell y Gwynt
O gopa'r Wyddfa ...
Lluniau dramatig o frenhines Eryri, mynydd uchaf Cymru.
Dweud eich Dweud

Cofiwch bod mwy o luniau lleol yn ein safleoedd Trefi. I anfon neges atom, llenwch y ffurflen hon

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy