BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
24ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Thetis

Un o Gaergybi'n wreiddiol ydy John Griffiths ond mae'n byw bellach yn Rhydychen. Mae'n ein hatgoffa o gysylltiad Caergybi â thrychineb llong danfor y Thetis ym 1939:

Ychydig o adroddiadau'r drychineb sy'n sôn fel y bu i'r llong danfor, ar ôl bod yn gorwedd ar Draeth Bychan, gael ei thynnu i ddoc sych Caergybi ac oddi yno y symudwyd y cyrff gan wirfoddolwyr.

Aethpwyd â'r cyrff i'r hen Dy Pontoon (a chwalwyd yn ddiweddarach) cyn eu claddu ym Mynwent Maeshyfryd.

Mae fy niweddar fam yn cofio gweld y cyrff yn cael eu cludo ar hyd ffordd Turkey Shore am tad yn cofio arogl y meirwon yn aros am wythnosau yn yr ardal.

Wrth sôn am hanes y Thetis, fe gyfeirir at Draeth Bychan ond nid at Gaergybi ac yno y claddwyd y morwyr druan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy