BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas yn Rhiw
Roedd y chwiorydd Keating yn amgylcheddwyr o flaen eu hamser. Er mwyn diogelu ardal goediog yn Llyn, fe aethant ati i brynu, ac adnewyddu, hen dŷ a gardd Plas yn Rhiw.

Dyma Mary Thomas, ceidwad y stad sydd bellach yn ran o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i'n tywys ni ar daith o amgylch y tŷ.
Cwpwrdd mawr y gegin
previous page Cwpwrdd mawr y gegin next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16 

Mae'r cwpwrdd mawr yn y gegin yn dod o Blas Gelliwig, fferm sy' jest dros y caeau.

Roedd yna ocsiwn yna, ond 'doedd y chwiorydd methu mynd. Ond roeddent efo eu llygad ar gwpwrdd o'r fferm felly ddaru nhw yrru rhywun yn eu lle i'w brynu.

Ond ddaru o brynu'r un anghywir! Felly ddaru nhw ddarganfod pwy oedd wedi prynu'r cwpwrdd gwreiddiol a chynnig digon o arian amdano i'w gael i Blas yn Rhiw.
Taith o amgylch yr ardd.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy