BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas yn Rhiw
Roedd y chwiorydd Keating yn amgylcheddwyr o flaen eu hamser. Er mwyn diogelu ardal goediog yn Llyn, fe aethant ati i brynu, ac adnewyddu, hen dŷ a gardd Plas yn Rhiw.

Dyma Mary Thomas, ceidwad y stad sydd bellach yn ran o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i'n tywys ni ar daith o amgylch y tŷ.
Plas yn Rhiw
Plas yn Rhiw next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16 

Stad fach iawn oedd Plas yn Rhiw gynt, gyda dwy felin ddŵr yn malu ŷd i bobl yr ardal. Y teulu Lewis oedd yn byw yna am ganrifoedd, a nhw ddaru ymestyn y tŷ yn 1634, can mlynedd ar ôl iddo gael ei adeiladu.
Taith o amgylch yr ardd.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy