BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas Mawr
Dewch am dro o amgylch un o'r unig enghreifftiau o dai Tuduraidd sy' dal i sefyll hyd heddiw. Daw'r wybodaeth gan ceidwad y tŷ, Roy Williams.
Y gegin
previous page Gegin Tuduraidd next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16 

Pan mae Plas Mawr ar agor i'r cyhoedd rhwng Mawrth a Hydref, mae matiau brwyn yn cael eu gosod ar y llawr a perlysiau yn cael eu hongian o'r nenfwd - mae'r arogl yn fendigedig.

Roedd gan Robert Wynne rhyw bymtheg o weision a byddai'r teulu yn bwyta'n ddigon iachus, gyda llysiau, cig a physgod. Roedd pysgod a chregynbysgod yn bwysig i ddeiat pobl Conwy, tra bo cael bwydydd fel siwgr a lemonau yn dangos eich bod yn gyfoethog.
Profiadau gwirfoddolwr ym Mhlas Mawr.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy