BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas Mawr
Dewch am dro o amgylch un o'r unig enghreifftiau o dai Tuduraidd sy' dal i sefyll hyd heddiw. Daw'r wybodaeth gan ceidwad y tŷ, Roy Williams.
Prif ddrws Plas Mawr
previous page Drws y tŷ next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16 

Roedd Robert Wynne yn fab i'r Wynniaid o Gastell Gwydir. Ond nid ef oedd y mab hynaf, fyddai'n etifeddu'r arian, felly aeth ati i weithio fel cyfreithwyr a theithiodd ledled Ewrop.

Dychwelodd i Gonwy a phriodi ei wraig gyntaf, ond bu farw hi yn 1586, dim ond blwyddyn ar ôl iddynt orffen adeiladu'r tŷ. Pan roedd Robert yn 66, priododd ei ail wraig, Dorothy, a chawsant saith plentyn mewn chwe blynedd.

Yn 1589 daeth yn aelod seneddol i Gaernarfon. Ar ôl ei farwolaeth yn 1598, bu dadlau chwyrn ynglŷn â'i ewyllys, cyn i'w ŵyr, Robert Wynne, etifeddu'r tŷ yn 1616.

Arhosodd teulu'r Wynniaid ym Mhlas Mawr tan 1564 cyn symud i'r wlad. Mae yna stocrestr o bopeth oedd yn y tŷ ar y pryd ac mae CADW wedi defnyddio'r wybodaeth i ail-greu edrychiad y tŷ o'r cyfnod yma.
Profiadau gwirfoddolwr ym Mhlas Mawr.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy