BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Plas Newydd HMS Conway
Roedd y llong-ysgol yn y Fenai yn gartref i gannoedd o gadetiaid morwrol dros y blynyddoedd.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi creu arddangosfa ym Mhlas Newydd ar Ynys Môn i ddathlu cysylltiad y tŷ a'r ysgol hyfforddi llongwyr.

Meddai Gwenno Griffith, swyddog dysgu a chymunedol y Plas; "Byddai ymwelwyr yn dod yma ac yn deall fod yna gysylltiad gyda'r HMS Conway. Ond roeddem yn teimlo nad oedd dim yn adrodd y stori, er ei bod wedi chwarae rhan fawr yn hanes y tŷ.

"Rydym felly wedi gosod paneli ddehongli yn y siop goffi, hen gantîn yr ysgol, ac wedi ei ail-enwi yn HMS Conway, ac wedi creu wal atgofion lle mae croeso i'r cyn-gadetiaid rannu eu hanesion nhw o fywyd yn yr ysgol."

Roedd yr HMS Conway wedi ei lleoli yn y Merswy cyn cael ei symud i ddiwedd pier Bangor yn 1941, oherwydd peryglon y rhyfel. Wrth i'r niferoedd o gadetiaid gynyddu, roedd yr ysgol angen rhagor o le ar y lan a chytunodd y Marcwis iddynt gael defnyddio rhan o Blas Newydd fel llety i'r bechgyn.

Cafodd y llong felly ei symud i fyny'r Fenai i borthladd bach Plas Newydd. Ond yn 1953, aeth y llong yn sownd yng ngwaelod y Fenai cyn cael ei llosgi mewn tân, ac roedd yn rhaid cynnal y gwersi ym Mhlas Newydd - ac mewn gwersyll o gabannau ar dir y maes parcio heddiw.

Yn 1964 symudodd rhan o'r ysgol i'r Ganolfan Conway. Fe gaewyd yr ysgol yn 1974. Heddiw, mae'r adeilad yma yn ganolfan breswyl i blant o Sir Gaer.

Dyma rai o'r cadetiaid yn rhannu eu hatgofion o fywyd fel bechgyn HMS Conway.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy