BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pont Menai Dathliadau Telford
Gwybodaeth am ddathliadau 250 mlwyddiant Thomas Telford yng ngogledd orllewin Cymru yn 2007.
Dathliadau Pont Menai, Porthaethwy
Bydd arddangosfa deithiol yn ymweld ag ardal Porthaethwy, yn darlunio bywyd a gwaith Telford, o'i gychwyn tlodaidd ar hyd camau o gynnydd cyson, yn gyntaf fel saer maen, yna fel pensaer, gan orffen ei yrfa fel peiriannydd sifil enwog.

Mae yna lawer o wrthrychau a phapurau yn gysylltiedig â Telford ar Ynys Môn; gobeithir y byddant hefyd yn cael eu harddangos flwyddyn nesaf, ac y bydd Canolfan Arddangos barhaol ar gyfer Telford a threftadaeth Afon Menai yn cael ei sefydlu maes o law.

Mae dathliadau eraill Telford ym Mhorthaethwy hefyd yn cynnwys:

  • Cynhadledd ryngwladol rhwng 9 a 11 Gorffennaf 2007, ym Mhrifysgol Cymru Bangor, a fydd yn dod â gwahoddedigion enwog a chynadleddwyr o bob cwr o'r byd ynghyd, gan gynnwys rhai o Sweden, lle cynorthwyodd Telford ag adeiladu Camlas Gotha.
  • Rhaglen Addysg barhaus ar gyfer ysgolion a sefydliadau addysg bellach; presenoldeb yn Ffair Wyddoniaeth Wrecsam.
  • Bydd nifer o deithiau i weld campweithiau peirianneg sifil Telford yng Ngogledd Cymru yn cael eu trefnu.
  • Diwrnod o hwyl ym maes parcio Waun ym Mhorthaethwy ar Orffennaf 14 - teithiau cart a cheffyl, Dawnswyr Môn, stondiau a mwy.
  • Bydd cangen ICE Gogledd Cymru yn coffáu pen-blwydd Telford ar 9 Awst 2007, gyda dathliadau wedi eu canoli ar Bont Grog Menai. Bydd y dathliadau ar agor i bawb.

Dathliadau Conwy
Bydd y dathliadau o gwmpas Pont Grog Conwy, yn dechrau ar Awst 9, diwrnod pen-blwydd genedigaeth Telford, pan fydd aelodau o Deyrnged Teithiol Sefydliad y Peirianwyr Siartredig yn cael eu cludo mewn hen fws o'r 1920au at Bont Grog Conwy, lle byddant yn dadorchuddio plac coffa.

Dilynir hyn gan barêd o hen geir drwy'r dref.

Ar ddydd Sadwrn Awst 11, bydd y bont ar agor tan 9pm, gyda mynediad am ddim ar ôl 6pm.

Mae'r digwyddiad yn cyd-daro â Gŵyl Afon y dref sy'n cynnwys ras cychod hwylio 250 Telford, parêd llusernau a stondinau o gwmpas y cei, ac a fydd yn diweddu gydag arddangosfa tân gwyllt dros y castell gerllaw.

Bydd teithiau tywysedig a sgyrsiau am ddim hefyd ar bob dydd Sul drwy gydol mis Awst ar y bont.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy