BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
23ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Olwen a Caradog Evans gyda'u cwpwrdd. Cwpwrdd Williams Wynn
Olwen Evans o Lanuwchllyn sy'n sôn am hanes y cwpwrdd mahogani maen nhw wedi ei etifeddu, ac oedd ar ddangos yn yr Antiques Roadshow.
"Cwpwrdd Edwardaidd ydy o, o ddiwedd y 18fed ganrif. Daeth i'r teulu drwy rieni'r gŵr, wedi iddynt ei brynu mewn ocsiwn tua 60 mlynedd yn ôl. Mae o wedi bod gyda ni ers dros 40 mlynedd rŵan.

"Daeth o hen stâd Watkin Williams Wynn, Glanllyn, ar ôl iddo farw.

"Yn 1985, dywedodd un arbenigwr ei fod werth tua £800. Fe ddaru ni benderfynu anfon lluniau o'r cwpwrdd i'r Antiques Roadshow, a daeth dyn heibio i'w weld. Dywedodd y byddai'r BBC yn ffonio rhwng 5 a 7 o'r gloch nos Fawrth, a chanodd y ffôn am 6. Daeth lori i'w nôl o ddoe.

"Hwn ydy'r unig beth mahogoni yma. Dywedodd yr arbenigwr y dylsen ni ei yswirio am tua £3000!"


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy