BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Mannau o bwys
Daw'r detholiad hwn o luniau o gasgliad Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Aberystwyth. Mae'r Comisiwn yn ffynhonnell gyfoethog i'r sawl sy'n ymchwilio i orffennol y genedl, ac am fod ganddo dros filiwn o ffotograffau a miloedd o fapiau a lluniadau, mae'n drysorfa o archaeoleg a hanes Cymru ac ar gael i bawb.

Menter fawr ar hyn o bryd yw datblygu Coflein, sef cronfa ddata ar-lein sy'n cynnwys manylion miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, adeiladau hanesyddol a lleoliadau treftadaeth arforol yng Nghymru.

Hen ffermdy. Hawlfraint y Goron CBHC.
previous page Hen Ffermdy Glyn, Bae Colwyn. Golwg o'r ty gwreiddiol a ddyddiwyd gan banel plastr i 1620 ac a drowyd yn stablau. Mae'n dy hir ar ffurf L, a phenty o gerrig. To llechi ar oleddf â thair simnai. Mae arfbais wedi'i osod yn y plastr yn un o'r ystafelloedd. next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14 

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy