BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Am dro i'r coed
Tra roedd y rhan fwyaf o eisteddfotwyr yn heidio tua'r pafiliwn neu'n crwydro o stondin i stondin ar faes Prifwyl 2005, gadawodd un criw bach a dau gerddor yr hwrli-bwrli i fynd ar daith ychydig yn wahanol o amgylch safle'r Eisteddfod eleni. Mwy isod ...

Rory Francis a Liz Fleming-Williams wrth un o'r coed hynafol ar y maes
Rory Francis a Liz Fleming-Williams wrth un o'r coed hynafol ar y maes. Fe wnaethon nhw egluro sut mae'r cilfachau a'r darnau o bren marw ar goed hynafol yn rhoi cartref pwysig i drychfilod a chen. next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11 

Dan arweiniad Rory Francis o Goed Cadw a Liz Fleming-Williams, aelod o Fforwm y Coed Hynafol, cafwyd taith gerdded o amgylch coed hynafol Parc y Faenol oedd yn rhoi golwg ar fyd colledig yr hen goed roedd traffig y Steddfod yn eu pasio bob dydd ar ei ffordd i mewn i'r maes.

Prif ffocws y daith oedd coeden Castanwydden bêr sydd gannoedd o flynyddoedd oed a blannwyd yn y parc yn y canol oesoedd i fwydo ceirw â chnau castan yn y gaeaf.

I goroni'r daith, cafwyd cerddoriaeth yng nghysgod canghennau'r Gastanwydden gan y grŵp â'r enw addas, Brigyn.

Meddai Liz Fleming-Williams: "Mae coed hynafol ymysg y pethau byw hynaf sy gynnon ni yng Nghymru. Maen nhw'n rhan bwysig o'n hanes ni yn ogystal â'n hamgylchedd naturiol ni.

"Coeden anhygoel yw Castanwydden y Faenol. Mae'n debyg ei bod hi'n dyddio'n ôl i'r canoloesoedd, pan fyddai ei chnau castan yn darparu cyflenwad o fwyd i geirw trwy'r gaeaf. Does dim dwywaith fod y goeden hon wedi gweld sawl canrif yn mynd heibio."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy