BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llifogydd ym Mrynrefail, Ionawr 208 Tywydd garw
Mae dyn wedi gwneud ei orau glas i frwydro yn erbyn yr elfennau ers dechrau gwareiddiad ond weithiau does dim fedrwn ni ei wneud yn wyneb rhyferthwy eira, llifogydd neu stormydd mawr.
Anfonwch eich lluniau neu'ch atgofion chi at: gogleddorllewin@bbc.co.uk
Llifogydd yn Nolgellau
Lluniau llifogydd
Eich lluniau chi o law mawr a llifogydd yn yr ardal.
Eira ym Methesda
Lluniau eira
Afonwch eich lluniau chi o dywydd mawr at gogleddorllewin@bbc.co.uk.
Bwthyn yn yr eira
Mawrth 2006
Tair oriel o luniau'r gogledd orllewin dan eira ddechrau Mawrth 2006.
Bachgen bach yn yr eira
Eira 2004
Eich lluniau chi o'r ardal dan drwch o eira fis Chwefror 2004.
Rhew
Rhyfeddod rhew
Astudiaeth o'r rhew ar Fwlch y Groes, y ffordd uchaf yng Nghymru.
Car mewn llifogydd
Llifogydd Towyn
Clip fideo o lifogydd mawr Chwefror 1990 yn Nhowyn, Abergele.
Eira 1947 ger Dolgellau
Eira mawr 1947
Heddwyn Jones yn cofio wythnosau heb ysgol yn helpu i glirio'r eira.
Bwthyn mewn eira
Atgofion 1947
Ganed chwaer fach i Eurwen Jones o'r Bala ynghanol storm 1947.
Pier Llandudno
Storm ar y Môr
Fe wnaeth storm fawr yn 1859 newid cwrs hanes morwrol yr ardal.
Bae Ceredigion
Cantre'r Gwaelod
Yn ôl un stori, storm enbyd a foddodd Gantre'r Gwaelod tua 600 OC.
Arwyddion tywydd
Rhagolygon
Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd am y 5 diwrnod nesaf.
Hydref
Lluniau hydref
Mwynhewch rhai o'ch
luniau chi o'r hydref, adeg dysgub y dail.
Dweud eich Dweud

Os hoffech chi anfon hanes, lluniau neu sylw am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r tywydd anfonwch ebost at gogleddorllewin@bbc.co.uk neu llenwch y ffurflen hon
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy