BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Coch Bach y Bala Pobl a chymdeithas
Unigolion sydd wedi gwneud eu marc, hanes bywyd bob dydd a digwyddiadau a chyfnodau sydd wedi dylanwadu ar ein cymdeithas.
Coch bach y Bala
Coch Bach y Bala
Stori'r 'Houdini Cymreig' a ddaliodd ddychymyg y cyhoedd dros ganrif yn ôl.
Coeden
Hanes Teulu
Cyngor am hel achau ac enghreifftiau o brofiadau a darganfyddiadau pobl leol.
Paentiad o blanhigfa siwgr
Caethwasiaeth
Edrych ar y cysylltiadau lleol gyda'r fasnach caethweision.
Rhodri Jones
Tryweryn
Atgofion a chlipiau ffilm am foddi Capel Celyn yn 1965.
Tân gwyllt
Brâd y powdr gwn
A oedd gŵr o Eifionydd yn un o gyd-gynllwynwyr Guto Ffowc?
Bertrand Russell
Athronydd lliwgar
Cysylltiad yr athronydd Bertrand Russell â Phenrhyndeudraeth.
Enfys
Atgofion Nadolig
Gwragedd Bangor yn rhannu atgofion am Nadoligau eu plentyndod.
Gwisg Gymreig
Y wisg Gymreig
Mae Huw Roberts am chwalu delwedd y wisg Gymreig yn y gogledd.
Rhiannon Davies
Sefydliad y Merched
Canfu Rhiannon Davies hanes cymdeithasol yng nghofnodion ei changen WI.
Merched y Wawr
Merched y Wawr
Hanes sefydlu'r mudiad yn y Parc yn 1967 a'r dathliadau 40 yn y Bala
Llun gwrach
Crogi Gwen y wrach
Hanes crogi Gwen ferch Ellis am 'ddewiniaeth ddu'.
Syr Edmund Hillary
Everest ac Eryri
Cysylltiad Eryri gyda Syr Edmund Hillary a'r daith i goncro Everest.
Lloyd George
Enwogion hanes
Mae mwy o arloeswyr a mawrion hanes yn Oriel yr Enwogion.
 Golygfa o eira
Eira mawr
Atgofion Eurwen Jones o ddigwyddiad brawychus yn ystod eira mawr 1947.
Nant Gwrtheyrn
Nant Gwrtheyrn
Dic Trefor sy'n cofio'r Nant pan oedd yn bentref llawn bywyd.
Offer yn Ysbyty Chwarel Llanberis
Dylanwad diwydiant
O bontydd Telford i hanes y chwareli, amaethyddiaeth a mwy.
Glyn Heddwyn
Atgofion ysgol
Glyn Heddwyn o Drawsfynydd sy'n hel atgofion am ei blentyndod.
Lady Caroline
Stâd y Faenol
Hanes lliwgar un o brif dai bonedd yr ardal a'r bobl fu'n byw yno.
Capel Llithfaen
Chwarel a chapel
Pytiau o hanes pentref Llithfaen gan yr hanesydd lleol, Ioan Mai Evans.
Bedd yn Rhiwlas
Stâd Rhiwlas
Canolfan noddi beirdd a chartref aelodau lliwgar teulu'r Price.
Tudalen o lyfr lloffion o 1909
Cofio'r merched
Mae yna ddigonedd am hanes dynion Cymru, ond beth am y merched?
Eluned Morgan
Llythyrau'r wladfa
Cipolwg ar bywydau trigolion Patagonia trwy eu llythyrau adref i Gymru.
Dweud eich Dweud

Beth am i chi gyfrannu at y safle gyda'ch sylwadau neu eich straeon chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy