BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tywydd stormus yn Llandudno Hanes morwrol
Mae llongau wedi hwylio i bedwar ban y byd o borthladdoedd y gogledd orllewin dros y canrifoedd, a llawer trychineb wedi digwydd oddi ar greigiau geirwon ein harfordir.
U-boat Almaenig
Suddo'r U-boats
Hanes y frwydr o dan y tonnau ym Môn yn erbyn llongau tanfor Hitler.
Trychineb y Royal Charter
Y Royal Charter
Daeth taith y llong hwyliau i ben ger Moelfre oriau cyn cyrraedd diogelwch.
Goleudy
Oes y Goleudy
Mae hanes goleudy Pwynt Lynas yn adlewyrchu newid yr oes.
Hen bier Llandudno
Tywydd mawr
Sut gwnaeth storm fawr 1859 newid hanes trefi morwrol yr ardal.
Moelfre
Achub criw'r Hindlea
Hanes dewrder criw bad achub Moelfre yn llygad y storm.
Valmai Rees, un o dywyswyr teithiau cerdded Moelfre.
Am dro ym Moelfre
Gadewch i drigolion Moelfre eich tywys ar daith hanes o amgylch y pentref morwrol.
Gwyn Pritchard
Hogiau'r Welsh Navy
Hynt a helynt yr hogiau ifanc aeth i ddilyn gyrfa ar y môr yn y 50au a'r 60au.
Dylan Parry
Bywyd y Blue Funnel
Cafodd Dylan 'amser gorau ei fywyd' efo'r Welsh Navy.
Meirion Pugh Jones
Harlech i Hong Kong
Dilynodd Meirion ei drwyn i'r môr, a'i chael yn anodd setlo ar ôl dod nôl.
Caergybi
Y Thetis
Beth oedd rhan porthladd Caergybi yn stori trychineb llong danfor y Llynges?
Dic Evans
Dic Evans
Llywiwr bad achub Moelfre a enillodd ddwy fedal aur yr RNLI am ei wrhydri.
Cwch Padarn
Codi'r cychod
Mae'n syndod beth sy'n cuddio o dan fwd llynnoedd Eryri.
HMS Conway
HMS Conway
Bywyd pob dydd i gadetiaid morwrol HMS Conway ger y Fenai.
Dweud eich Dweud

Oes ganddoch chi wybodaeth am hanes morwrol yr ardal neu sylw i'w wneud am y tudalennau yma? Gadewch inni wybod!
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy