BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Portmeirion Trysorau bro
Dewch yn nes at gyfoeth hanesyddol gogledd orllewin Cymru drwy ddarllen am ei thrysorau lleol - o blasdai i hen greiriau, capeli i chwareli a'r straeon arbennig sy'n perthyn i wahanol ardaloedd.
Portmeirion
Portmeirion
Breuddwyd un dyn - pentref Portmeirion a Clough Williams-Ellis
Y Foneddiges Caroline
Stâd y Faenol
Hanes lliwgar un o brif dai bonedd yr ardal a'r bobl fu'n byw yno.
Rhodri Jones
Tryweryn
Atgofion a chlipiau ffilm am foddi Capel Celyn yn 1965.
Tebot Michael D Jones
Trysorau Penllyn
Rhai o'r hen greiriau a welwyd ar raglen Antiques Roadshow yn y Bala.
Sefydliad Prichard Jones
Restoration
Sefydliad Prichard Jones a Chwarel Pen-yr-Orsedd yn galw am gael eu hadfer.
Capel Llithfaen
Chwarel a chapel
Pytiau o hanes pentref Llithfaen gan yr hanesydd lleol, Ioan Mai Evans.
Ffynnon Fyw
Ffynhonnau Llŷn
Adfer un o hen ffynhonnau pwysicaf Llŷn yn sgîl gwaith ymchwil.
Bermo
Tref arwr y Titanic
Blas ar hanes Abermaw a'i gysylltiad â'r Titanic.
Murlun yn nhafarn y George and Dragon
Mannau o bwys
Lluniau o drysorfa Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
Creiriau Llyn Cerrig Bach
Môn drwy'r oesau
O greiriau prin Llyn Cerrig Bach i ddylanwad y Llychlynwyr a mwy.
Beddrod RJ Lloyd Price
Stâd Rhiwlas
Mae hanes lliwgar i gyndeidiau teulu stâd Rhiwlas ger y Bala.
Tancard Celtaidd Trawsfynydd
Cwpan Trawsfynydd
Tancard hynafol ydy un o atyniadau canolfan dreftadaeth.
Llys Rhosyr
Llys Rhosyr
Canfuwyd un o hen lysoedd Llywelyn dan y tywod yn Aberffraw.
Bwthyn Swtan
Bwthyn Swtan
Mae bwthyn to gwellt ola Môn bellach yn amgueddfa werin.
Castell Caernarfon
Cestyll
Lluniau o gestyll y gogledd orllewin - anfonwch ragor i gwblhau'r darlun.
Eglwys Brodanwg
Pererinion Llŷn
Dilynwch olion traed pererinion y gorffennol ar y llwybrau hir i Enlli.
Yr olygfa o Nant Gwrtheyrn
Nant Gwrtheyrn
Y siwrne hir i sefyldu'r canolfan iaith ger droed y mynydd serth.
Eglwys Llwydfaen, Caerhun
Hanes o'r awyr
Os nad yw ein hanes yn weladwy o'r ddaear, beth am edrych arno o'r awyr? /
Dweud eich Dweud

Os oes gennych chi stori hanes leol cysylltwch â ni.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy