BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y ddwy bont dros y Fenai - Valley Stream Media Developments a the Gwilym Davies Aerial Photo Collection. Hanes diwydiannol
O gloddio am aur a chopr dan y ddaear i anterth y chwareli ac oes aur adeiladu pontydd oedd ar flaen y gad ym myd peirianneg - dyma gipolwg ar dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal. Cofiwch rannu eich straeon chi efo ni.
Hen offer meddygol
Ysbytai'r chwareli
Roedd ysbytai chwareli'r ardal ymysg rhai mwyaf modern y wlad yn eu dydd.
Thomas Telford
Thomas Telford
Dathliadau 250 mlynedd ers geni'r peiriannydd Thomas Telford.
Pwyllgor y streic
Y Streic Fawr
Golwg ar greithiau diwydiant llechi gogledd orllewin Cymru.
Bill Woodhouse
Gwaith plwm
Taith i lawr i hen waith Nant-y-plwm ger Llansannan.
Clogau
Cloddio am aur
Dechrau a diwedd cysylltiadau un teulu gydag aur Dolgellau.
Pont Menai (Telford) - gan Project Menai
Pontydd Menai
Hanes y dechnoleg y tu ôl i bontio Ynys Môn a'r tir mawr.
Porth Amlwch
Amlwch, copr a'r byd
Sut daeth Amlwch yn borthladd allforio copr pwysica'r byd.
Llechi
Archaeoleg y llechi
Cip ar hanes llechi cerfiedig a cherrig canan yn Nyffryn Ogwen.
Amaethwyr Eifionydd
'Co-op' Eifionydd
Olrhain hanes sefydlu Cymdeithas Gydweithredol Amaethwyr Eifionydd.
Mynydd Parys
Y Copr Ladis
Mair Williams yn hel atgofion am ferched gwaith copr Mynydd Parys.
Mart Bryncir
Mart Bryncir
Hanes prynu a gwerthu yn un o sefydliadau amaethyddol pwysica'r fro.
Cefyn Burgess
Chwarelwyr America
Aeth dros 2,000 o Gymry Gwynedd i weithio i ardal lechi America.
Hen lun o bwerdy Tanygrisiau
Pwerdy Tanygrisiau
Hanes a hen luniau gorsaf trydan dŵr Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog.
Pont
Pontydd Conwy
Mae mwy nag un ffordd i groesi'r afon Conwy.
Dweud eich Dweud

Beth am i chi gyfrannu at y safle gyda'ch sylwadau neu eich straeon chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy