BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Celtiaid
Ewch yn ôl mewn amser i Oes yr Haearn pan oedd poblogaeth Geltaidd Cymru yn byw mewn bryngaearau a thai crwn: ewch ar drywydd rhai o olion hanesyddol mwyaf trawiadol yr ardal.
Bryn Euryn
Bryn Euryn
Mae golygfeydd bendigedig o'r fryngaer hon ger Bae Colwyn.
Bryn y Castell
Bryn y Castell
Mae rhannau o'r fryngaer yma ger Ffestiniog wedi eu hailadeiladu.
Mynydd Caergybi
Caer y Tŵr
Mae Mynydd Caergybi yn amddiffynfa naturiol i'r gaer yma.
Castell Bryn Gwyn
Castell Bryn Gwyn
Roedd ffos yn amddiffyn y gaer yma ar dir gwastad ym Mrynsiencyn.
Castell Caer Lleion
Castell Caer Lleion
Mae golygfeydd gwych o'r arfordir o'r castell yma ar Fynydd Conwy.
Din Lligwy
Din Lligwy
Clwstwr o dai carreg ar Ynys Môn sy'n dal i fod mewn cyflwr ardderchog.
Dinas Emrys
Dinas Emrys
Mae hen hen chwedlau'n gysylltiedig â'r safle hwn yn Nant Gwynant.
Garn Boduan
Garn Boduan
Saif y fryngaer hon ar fryn folcanig ym Mhenrhyn Llŷn.
Llyn Cerrig Bach
Llyn Cerrig Bach
Cafwyd hyd i gasgliad anhygoel o greiriau ar safle Maes Awyr y Fali.
Pen y Gaer
Pen y Gaer
Mae meini ac olion bryngaer i'w gweld yma yn Nyffryn Conwy.
Tre'r Ceiri
Tre'r Ceiri
O bosib, y safle gorau yng Nghymru i oroesi o Oes yr Haearn.
Cytiau Tŷ Mawr, Caergybi
Tŷ Mawr
Clystyrau o gytiau carreg ar Fynydd Caergybi.
Garn Fadryn
Garn Fadryn
Safle hen fryngaer drawiadol ynghanol Pen Llŷn.
Dweud eich Dweud

Os wyddoch chi am fwy o hanes, olion neu leoliadau'r cyfnod anfonwch aton ni i ddweud.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy