BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Chwarelwyr Blaenau Ffestiniog Adnabod Ardal
Dewch ar daith hanesyddol o amgylch gogledd orllewin Cymru, o ardal chwareli Eryri i wastadeddau Dyffryn Conwy, o lan y môr yn Abersoch i borthladd prysur Caergybi.
Llychlynwr
Ynys Môn
O'r cynoesau hyd heddiw, mae cyfoeth o olion hanesyddol ar yr ynys.
Salem, gan yr arlunydd Vosper
Ardudwy a'r cylch
Ardal capel Salem a roddodd ei enw i'r llun enwog o Siân Owen a'i siôl.
Bangor yn 1830
Bangor a'r Felinheli
Dyfodiad y rheilffordd oedd y sbardun i droi tref fach Bangor yn ddinas.
Catrin o Ferain
Rhwng Conwy a Dinbych
Ardal Gwenffrewi a phum gŵr Catrin o Ferain.
Fferi
Gorllewin Môn
Daeth San Padrig i'r ardal yma ymhell cyn cyfnod y cychod cyflym i'r Iwerddon.
Castell Caernarfon
Caernarfon
Mae llawer mwy i'r hen dref gaerog hon na chastell Edward y 1af!
Pier Bae Colwyn
Dyffryn Conwy
Dilynwch glannau'r afon, o bentrefi'r mynyddoedd i drefi gwyliau glan y môr.
Kate Roberts
Dyffryn Nantlle
Hanes yr ardal a ddaeth yn fyw yng ngwaith Kate Roberts.
Maffia Mr Huws
Dyffryn Ogwen
Bro balch o'i thraddodiad llenyddol a cherddorol; o Garadog Prichard i'r Maffia.
Aberdyfi
Dysynni
Fel Deio erstalwm, dewch ar daith drwy Ddyffryn Dysynni i Dywyn.
Castell Cricieth
Eifionydd
Lle i fwynhau hufen iâ ger y môr dan gysgod hen gastell Llywelyn Fawr.
Chwarelwyr o Flaenau Ffestiniog
Cylch Ffestiniog
Bro Hedd Wyn a bwrlwm y Blaenau yn anterth y chwareli.
Sioe Môn
Llangefni a'r cylch
Cartref Primin Môn a chalon amaethyddol yr ynys.
Môn Mam Cymru
Glan Menai
Yr adwy i'r ynys ar gefn ceffyl neu ar droed, mewn cwch neu mewn car.
Yr Esgob William Morgan
Nant Conwy
Mae dyled y Gymraeg yn fawr i'r cwm anghysbell lle magwyd William Morgan.
Ynys Enlli
Pen Llŷn
Ynys yr ugain mil o saint a "lle i enaid cael llonydd".
Cofeb i Tom Ellis
Penllyn
Ydech chi yn y Pethe? Hynodion ardal tref Thomas Charles, y Bala.
Portmeirion
Porthmadog a'r fro
Mae breuddwyd bensaernïol Syr Clough yn enwog ledled y byd.
Yr Wyddfa
Ardal yr Wyddfa
Hen ardal y tyddynwyr a'r chwarelwyr dan gysgod y mynydd mawr.
Dweud eich Dweud

Oes ganddoch chi hanes lleol i'w rannu neu sylw i'w wneud am hanes eich ardal. Gadewch inni wybod!
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy