BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Castell Conwy Cyfrinachau ein cestyll
O frwydrau gwaedlyd i fywyd pob dydd, dewch ar deithiau lluniau o sain o amgylch cestyll ein hardal.
Castell Dolwyddelan
Eich lluniau chi
Rhannwch eich lluniau chi o gestyll yr ardal.
Castell Caernarfon
Tu fewn i'r castell
Dewch am dro o amgylch Castell Caernarfon yng nghwmni'r ceidwad.
Castell Conwy
Dros y waliau
Dewch am gipolwg tu mewn i gastell Conwy.
Y porthdy
Hen gastell Glyndŵr
Dysgwch fwy am gastell a oroesodd sawl ymdrech i'w ddinistrio.
Mynedfa i'r castell
Carcharor y castell
Dewch dros y ffos i ddarganfod mwy am gastell Biwmares.
Castell Dolwyddelan
Cestyll Llywelyn
Dewch am daith drwy gestyll Cymreig yr ardal.
Castell Deganwy
Castell Deganwy
Dim ond tomen o gerrig sydd i'w weld wedi holl helyntion castell y Vardre.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy