BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bryn Celli Ddu Hanes Lleol
Mae gan bob pentref, tref ac aelwyd stori i'w dweud ac mae'r gogledd orllewin yn frith o olion hanesyddol o'r cyn-oesau hyd heddiw. Darllenwch am hanes yr ardal drwy lygaid ei phobl a chysylltwch i rannu eich stori chi.
Llychlynwr
Hanes ardaloedd
Teithiau hanesyddol o amgylch ardaloedd y gogledd orllewin.
Paentiad o blanhigfa siwgr
Pobl a chymdeithas
Dylanwad pobl leol ar hanes - a dylanwad hanes arnyn nhw.
Draig Dinas Emrys
Chwedlau
Straeon lleol rhyfedd a rhyfeddol o'r gogledd orllewin.
Y Royal Charter
Hanes Morwrol
Ardal forwrol bwysig iawn ar un adeg a lleoliad sawl trychineb ar y môr.
Streicwyr Bethesda
Hanes diwydiannol
O bontydd Telford i hanes y chwareli, amaethyddiaeth a mwy.
Bryn y Castell
Y Celtiaid
Olion hanesyddol rhai o fryngaearau mwyaf trawiadol Oes yr Haearn.
Llyfrau
Gwefannau Hanes
Y safleoedd hanes lleol gorau ar y we.
Portmeirion
Trysorau bro
Dewch yn nes at gyfoeth hanesyddol yr ardal drwy ei thrysorau lleol.
Elias Jones - milwr yn yr Aifft
Rhyfel
Profiadau ac atgofion pobl y gogledd orllewin o ryfeloedd byd.
Symbol tywydd
Y Tywydd
Hanesion a lluniau o effaith stormydd, glaw ac eira yn yr ardal.
Clip o stori newyddion llosgi pont Britannia
Cymru ar yr awyr
Gwyliwch a gwrandewch ar y darnau gorau o archif y BBC.
Castell Caernarfon
Tu fewn i'n cestyll
Dewch i gael cipolwg tu fewn i gestyll yr ardal.
Oliol eglwys Canol Oesol Llwydfaen, Caerhun
Hanes o'r awyr
Toby Driver sy'n chwilio am olion archeolegol o'r awyr.
Tŷ Mawr Wybrnant
Tu fewn i'r tai
Eich cyfle chi i gamu dros drothwy tai hanesyddol yr ardal.
Yr hen ywen
Yr hen ywen
Un o goed hynaf Ewrop ym mynwent Llangernyw.
Amgueddfa Syr Henry Jones, Llangernyw
Amgueddfeydd
Dyma flas o'r arlwy sydd ar gael i ddathlu hanes ein bro.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich stori neu'ch sylw aton ni. Cliciwch yma
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy