BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwefannau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cynulleidfa Be' sy' 'mlaen
Prin yw'r gwefannau lleol sy'n cynnig gwybodaeth lawn am holl ddigwyddiadau'r gogledd orllewin, ond rydyn ni wedi dod â hynny allwn ni at ei gilydd i'ch helpu i roi trefn ar eich bywyd cymdeithasol a diwylliannol. Neu ewch i'n hadran Digwyddiadau.
Digwyddiadur BBC Radio Cymru
http://www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/digw/
Rhestr o ddigwyddiadau mawr a bach drwy Gymru gyfan ar wefan BBC Radio Cymru gyda gwahoddiad ichi gynnwys eich digwyddiadau lleol chi drwy ffonio neu anfon ebost.

Maes-e
http://www.maes-e.com/
Mae seiat gigs Maes-e yn lle da i gael y clecs diweddaraf am gigs. Yn aml iawn bydd gigs yn cael eu hysbysebu yma cyn unrhyw le arall ac mi allwch chi hyd yn oed gael hyd i lifft i fynd yno os ydych chi'n lwcus!

C2
http://www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/c2/gigs/index.shtml
Os ydych chi'n hoffi trefnu eich bywyd cymdeithasol ymhell o flaen llaw, yna mae rhestr gigs C2 yn dangos be sy'n digwydd yn y sîn roc hyd at chwe mis ymlaen llaw.

S.N.O.G
http://www.snogonline.co.uk/
Snowdonia Nights Out Gazette (Saesneg) ydy un o'r ychydig wefannau sy'n cynnig gwybodaeth am ardal Eryri yn benodol. Mi welwch o'r ddalen flaen beth sydd wedi ei restru ar gyfer y saith diwrnod nesaf ac mae mwy i'w weld dan wahanol gategorïau yng ngweddill y wefan yn ogystal â dolenni i wefannau eraill. Un fantais sydd gan SNOG ydy ei fod yn rhestru nosweithiau rheolaidd yn ogystal â gigs neu gyngherddau unigol.

Doc Fictoria
http://www.docfictoria.co.uk/cymraeg/index.htm
Mae'r datblygiad newydd yng Nghaernarfon yn addo cyfleusterau hamdden, bwytai a chaffis a chanolfan siopa newydd.

Cyngor Gwynedd
http://www.gwynedd.gov.uk/index.asp?LangID=2&Language=2
O gyngherddau i arddangosfeydd, ffilmiau i ddramâu, mae blaen ddalen gwefan Cyngor Gwynedd yn rhestru'r digwyddiadau sydd ymlaen yn ystod y mis. Ewch i waelod y dudalen i weld be' sy' 'mlaen a chliciwch ar y misoedd eraill i weld digwyddiadau'r dyfodol. Mi allwch chi hefyd chwilio am ddigwyddiadau penodol a rhif eich sinema leol drwy glicio ar rai o'r dewisiadau dan y pennawd Ymweld a Hamddena.

icNorth Wales
http://icnorthwales.icnetwork.co.uk/entertainment/
Mae'r wefan yma (Saesneg) yn rhoi gwybodaeth am be' sy' 'mlaen yn sinemâu, theatrau a chlybiau'r ardal. Er nad yw'r wybodaeth a gynigir yn hollol gynhwysfawr, mae'n rhestru rhywfaint o ddigwyddiadau lleol.

Theatr Ardudwy
http://www.theatrardudwy.co.uk/
Mae graffeg y safle yma yn syml a deniadol gydag aderyn bach yn eich dilyn wrth ichi symud eich llygoden dros y sgrîn! Efallai nad ydy'r brif ddalen wedi ei diweddaru ers tro (mae'n cynnwys cyfarchiad gan y cyn gyfarwyddwr, Mici Plwm, sydd bellach wedi gadael y theatr) ond mae'r cysylltiadau ar y llaw chwith yn eich harwain at wybodaeth gyfredol am y dramâu a'r ffilmiau sydd i ddod.

Theatr Colwyn
http://www.theatrcolwyn.co.uk/
Mae'r wefan yma yn ddigon syml, ond yn dweud popeth sydd ei angen arnoch chi i wybod be' sy' 'mlaen a sut i archebu tocynnau. Mi allwch chi hefyd ddarganfod sut i logi'r theatr at eich defnydd chi, neu sut i helpu'r theatr fel gwirfoddolwr.

Theatr Gogledd Cymru, Llandudno
http://www.nwtheatre.co.uk/
Safle syml, hawdd ei ddefnyddio sy'n rhoi gwybodaeth am be' sydd ymlaen yn y theatr. Cliciwch ar yr adran ar y bar llywio ar y chwith a bydd rhagor o is-adrannau perthnasol yn dod i'r amlwg i'ch arwain at wybodaeth bellach.

Theatr Gwynedd
http://www.theatrgwynedd.co.uk/
Gwefan syml ac eglur sy'n rhoi gwybodaeth gyfredol am ffilmiau, dramâu a digwyddiadau Theatr Gwynedd ym Mangor. Yn ogystal â gweld be sydd ymlaen, mi allwch chi ddefnyddio'r wefan i archebu tocynnau ymlaen llaw ac ymuno â negesfwrdd y theatr

Sinema Cineworld, Llandudno
http://www.cineworld.co.uk/cinemas/llandudno.phtml
Mae'r wefan yma (Saesneg) yn cynnig gwybodaeth am y ffilmiau mawr diweddara sy'n cael eu dangos yn sinema fwya'r gogledd orllewin a'r ffilmiau sydd i ddod yn y dyfodol.

Sinema Apollo, Bangor
http://www.apollocinemas.co.uk/
Gwefan ar gyfer sinemâu Apollo drwy Brydain ydy hon ond os cliciwch chi ar Cinemas and Showtimes mi allwch chi ddarganfod pa ffilmiau sydd ymlaen ym Mangor ac yn y Rhyl.

Sinema Porthmadog
http://www.coliseum-porthmadog.co.uk/default.htm
Efallai mai gwefan fach ydy hon, ond mae hi'n ddigon! Mae'n cynnig manylion am y ffilmiau sy'n cael eu dangos, hanes sefydlu'r sinema yn yr 1930au a sut i gysylltu â'r staff.

Caergybi
http://www.holyhead.com/whatson/
Am gael noson allan yng Nghaergybi? Defnyddiwch y cysylltiadau o'r dudalen yma i ddarganfod be' sy' 'mlaen yn sinema'r dre yn ogystal â Chanolfan Ucheldre a'r Boston Centre Stage.

Y Rêl Institiwt
http://www.realinstitute.org/
Mae'r wefan ddwyieithog hon yn cynnwys dyddiadur nosweithiau ffilm y Rêl Institiwt, a gynhelir fel arfer ym Metws-y-coed, a gwybodaeth am rai o'u cyn brosiectau. Chwiliwch drwy'r adrannau sydd mewn testun llwyd gwan yng nghornel dde uchaf y sgrîn i gael mwy o wybodaeth am y gymdeithas unigryw hon o Ddyffryn Conwy.

Galeri
http://www.galericaernarfon.com/
Mae'r ganolfan mentrau creadigol a agorodd ar y cei yng Nghaernarfon yn 2005 yn addo bod yn ganolbwynt ar gyfer pob agwedd o'r celfyddydau yn y gogledd. Mae'r wefan ar hyn o bryd yn rhestru'r newyddion diweddaraf, staff a swyddi gwag, lluniau a digwyddiaddau.

Broadway Boulevard, Llandudno
http://www.broadwayboulevard.co.uk/
Mae gwybodaeth am nosweithiau gwahanol (dawns, R'n'B ayb) a llawer y luniau o ferched yn dawnsio ar y wefan, ond dim llawer mwy.

Rhowch wybod inni am unrhyw wefannau da eraill rydych chi'n dod ar eu traws.Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i enwebu gwefan dda arall.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy