BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwefannau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerddwyr yn Llanddwyn Teithiau Cerdded
Ewch ar drywydd rhai o deithiau cerdded yr ardal ar y gwefannau yma, sy'n rhoi cyfarwyddiadau a gwybodaeth gynhwysfawr ichi. Cysylltwch os hoffech chi enwebu teithiau neu wefannau eraill neu ewch i'n safle Cerdded.
Parc Cenedlaethol Eryri
http://www.eryri-npa.co.uk/
Mae gwefan y Parc yn rhoi disgriaid a mapiau deniadol ar gyfer nifer o deithiau cerdded unigol yn Eryri. Cliciwch ar 'Hamdden' i weld teithiau cerdded a gweithgareddau eraill. Mae'r teithiau wedi eu rhannu yn Deithiau Ysgafn a Theithiau Mynydd, yn dibynnu ar eich diddordeb a/neu eich gallu.

Cyngor Gwynedd
http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=2711&doc=9184
Mae adran Gerdded Cyngor Gwynedd yn rhoi disgrifiad, map a chyfarwyddiadau ar ffurf dogfennau pdf ar gyfer 10 o lwybrau drwy'r sir.

Cyngor Sir Ynys Môn
http://www.ynysoddewis.com/doc.asp?cat=255
Yn ogystal â Llwybr yr Arfordir, mae'r safle deniadol yma yn dweud wrthych sut i gael gafael ar amrywiol daflenni cerdded yr ynys, manylion Gŵyl Gerdded Môn ac amrywiol gylchdeithiau cerdded.

Cymdeithas y Cerddwyr
http://www.welshwalks.info/
Wrth bwyso'r botwm chwilio fe ellwch chi ddod o hyd i daith gerdded mewn unrhyw ardal yng Nghymru ar gyfer gwahanol allu neu ddewis eich llwybr o'r map.

Cymdeithas Edward Llwyd
http://www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk/
Mae'r gymdeithas hon yn trefnu dros 100 o deithiau cerdded drwy Gymru bob blwyddyn, bob un dan ofal arweinydd sydd â diddordeb arbennig mewn gwahanol agweddau ar fyd natur a hanes Cymru.

Walking Wales (Bwrdd Croeso Cymru)
http://www.walking.visitwales.com
Mae'r safle yma'n rhoi cyngor ichi i brif ardaloedd cerdded Cymru, gwyliau cerdded a theithiau hir.

Cerdded Arfordir Môn
http://cerdded-arfordir-mon.mysite.wanadoo-members.co.uk/
Wyth taith gerdded o amgylch arfordir Ynys Môn.


Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch i enwebu gwefan arall sy'n rhoi gwybodaeth am deithiau cerdded lleol.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy