BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwefannau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tammi Gwyn a Rhodri Meilyr yn actio yn Ar y Lein (Bara Caws) Y Celfyddydau
Ym maes theatr, arlunio, cerddoriaeth, dawns, llenyddiaeth neu ffilm, mae'r celfyddydau yn bwysig iawn yng Nghymru a digon o artistiaid talentog yn sylwebu ar eu hardaloedd mewn myrdd o wahanol ffyrdd.
Oriel Mostyn, Llandudno
http://www.mostyn.org
Er mai prin iawn ydy'r Gymraeg ar y safle yma, mae'n rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau addysg a gwasanaethau yr oriel. Mae hefyd yn dangos detholiad o ddelweddau o arddangosfeydd hen a newydd. Rhaid cael Flash i fynd i mewn i'r safle ond mae modd dilyn cysylltiad o'r ddalen gartref i'w lwytho i'ch peiriant os oes angen.

Theatr Ardudwy
http://www.theatrardudwy.co.uk/
Mae graffeg y safle yma yn syml a deniadol gydag aderyn bach yn eich dilyn wrth ichi symud eich llygoden dros y sgrîn! Efallai nad ydy'r brif ddalen wedi ei diweddaru ers tro (mae'n cynnwys cyfarchiad gan y cyn gyfarwyddwr, Mici Plwm, sydd bellach wedi gadael y theatr) mae'r cysylltiadau ar y llaw chwith yn eich harwain at wybodaeth gyfredol am y dramâu a'r ffilmiau sydd i ddod.

Theatr Gogledd Cymru, Llandudno
http://www.nwtheatre.co.uk/index.asp
Safle syml, hawdd ei ddefnyddio sy'n rhoi gwybodaeth am be' sydd ymlaen yn y theatr. Cliciwch ar yr adran ar y bar llywio ar y chwith a bydd rhagor o is-adrannau perthnasol yn dod i'r amlwg i'ch arwain at wybodaeth bellach.

Y Rêl Institiwt
http://www.realinstitute.org
Chwiliwch am y rhestr o adrannau sydd mewn testun llwyd gwan yng nghornel dde uchaf y sgrîn. Drwy glicio ar y cysylltiadau hyn, cewch wybodaeth am ffilm neu ddigwyddiad diweddaraf y gymdeithas unigryw hwn o Ddyffryn Conwy yn ogystal â chyn brosiectau. Bwriad y gymdeithas ydy dod â syniadau newydd i fyd y celfyddydau a ffilm yn yr ardal.

Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy
http://www.rcaconwy.org
Rhaid gwneud dipyn o waith sgrolio i gyrraedd y botymau i weddill y safle ar waelod y dudalen - ac mae cysylltiadau llywio ar waelod pob tudalen. Mae'r tudalennau syml hyn yn cynnwys gwybodaeth am arddangosfeydd, hanes yr oriel, enghreifftiau o waith artistiaid a lleoliad yr oriel.

Rygarug
http://www.rygarug.org/
Safle lliwgar prosiect sy'n hyfforddi pobl ifanc Dyffryn Peris yn y celfyddydau perfformio. Mae digon o luniau ar y wefan i roi blas ar weithgareddau a chynyrchiadau'r prosiect a lincs clir i'w dilyn i roi gwybodaeth i rieni ynglŷn â thiwtoriaid, sut i gofrestru eu plant a lle mae'r canolfannau

Clwb Cerdd Dolgellau
http://www.dolgellaumusicclub.org.uk/
Mae'r wefan yma yn ddigon syml, heb luniau na llawer o liw. Ond mae'n rhoi cyflwyniad da i'r clwb, gan gynnig ychydig o'i hanes, gwybodaeth am y pwyllgor a gweithgareddau'r clwb. Mae linc o'r ddalen gartref i weld y wybodaeth yn y Gymraeg.

Hogia'r Ddwylan
http://www.hogiarddwylan.co.uk/
Dysgwch am hanes y côr a gwrandewch ar gip o'u ganeuon cyn ystyried eu gwahodd i ganu i chi.

Llwyfan Gogledd Cymru
http://www.llwyfan-gogledd-cymru.com/
Cafodd y cwmni theatr yma ei sefydlu pan ddaeth yr hen Gwmni Theatr Gwynedd i ben. Mae wedi ei seilio yn y gogledd er ei fod yn teithio ar hyd a lled Cymru. Mae'r wefan yn cynnwys manylion eu cynhyrchiad diweddaraf, yn edrych nôl dros gyn gynyrchiadau ac yn rhoi cyfle ichi drafod dramâu yn y fforwm drafod hefyd.

Côr Meibion Dolgellau
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/cormeibiondolgellau
Mae hon yn drysor fach o wefan sy'n cynnig mwy na gwefannau corau arferol. Er ei bod yn eithaf prysur o ran cynllun mae popeth yn ei le a lle i bopeth. Mae dyddiadur cyngherddau'r côr wedi ei ddiweddaru, mi gewch hanes a repertoire y côr, manylion cysylltu clir, a hanes a lluniau o'u trip i'r Unol Daleithiau. Ar ben hynny, mae yma ddolenni i safleoedd diddorol lleol a cherddorol eraill hefyd.

Seindorf Arian Deiniolen
http://www.deiniolenband.org.uk/
Gwefan dwt a thaclus sy'n hawdd ei darllen a llywio drwyddi ac sy'n cynnig gwybodaeth am y band, manylion eu cystadlaethau, hanes, gwybodaeth am y band ieuenctid, sut i gysylltu a nifer fawr o orielau lluniau difyr o wahanol ddigwyddiadau (er nad yw'r cysylltiad â rhai lluniau i'w gweld yn gweithio weithiau.)

Diolch i Dylan Williams am enwebu'r wefan yma


Côr Cyntaf i'r Felin
http://www.corcyntafirfelin.co.uk/
Mae'r wefan fach ond cynhwysfawr yma yn gyflwyniad gwych i Gôr Cyntaf i'r Felin, y Felinheli. O hanes ei sefydlu i newyddion am ei llwyddiannau diweddaraf, mae'r wefan yma yn ffordd dda o gadw i fyny efo'r hyn sy'n digwydd ym myd y CCIF.
Cynigiwyd gan Meilyr o'r Felinheli

Galeri
http://www.galericaernarfon.com/
Mae'r ganolfan mentrau creadigol a agorodd ar y cei yng Nghaernarfon yn 2005 yn addo bod yn ganolbwynt ar gyfer pob agwedd o'r celfyddydau yn y gogledd. Mae'r wefan ar hyn o bryd yn rhestru'r newyddion diweddaraf, staff a swyddi gwag, lluniau a digwyddiaddau.

Galeri y Tonnau, Pwllheli
http://www.tonnau.com/cymraeg/
Mae'r wefan yma yn rhoi cipolwg ar waith yr arlunwyr a ffotograffwyr sydd i'w weld yn galeri newydd Pwllheli.
Awgrymu gan Rhodri, Pwllheli

Oriel Plas Glyn-y-weddw
http://www.oriel.org.uk/
Gwefan 'oriel hynaf Cymru' sy'n rhoi gwybodaeth am eu harddangosfeydd a'r darnau celf a phrintiadau sydd ar werth yno. Mae hefyd yn egluro'r holl wasanaethau sydd ar gael yn yr oriel ac yn rhoi cip ar hanes difyr yr adeilad a adnewyddwyd gan Dafydd a Gwyneth ap Thomas yn yr 1980au.

Rhowch wybod inni am unrhyw wefannau da eraill rydych chi'n dod ar eu traws.Celfyddydau - Cyngor Gwynedd
http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=5544&doc=19151&Language=2
Cipolwg ar brosiectau Cyngor Gwynedd yn y byd celfyddydau. Cynnig gan Gwawr o Gaernarfon


Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy