BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Gwefannau Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Byrnu silwair Cefn gwlad
Mae 'na ddigon o gefnogaeth a gwybodaeth ar gael ar y we i ffermwyr. Ond mae mwy i gefn gwlad nag amaethyddiaeth. Chwiliwch drwy'r gwefannau isod a chofiwch gysylltu os dowch chi ar draws rhai da eraill.
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
http://www.cprw.org.uk/
Gwybodaeth am gefn gwlad ac am ymgyrchoedd y mudiad i ddiogelu a gwella'r wlad, yr amgylchfyd ac adnoddau yng nghefn gwlad. Mae cardiau Nadolig hardd ar werth ar y wefan hefyd.

Y Comisiwn Coedwigaeth
http://www.forestry.gov.uk
Y Comiswn ydy adran y Llywodraeth sy'n gyfrifol am goedwigaeth ym Mhrydain. Mae'r safle yn cynnig gwybodaeth am weithgareddau yng nghoetiroedd Cymru, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt yn y coedwigoedd hynny a mwynhau cefn gwlad. Ceir manylion am gynlluniau'r comisiwn yn y tymor byr ac i'r dyfodol hefyd.

Fferm Ddigidol
http://www.ffarmddigidol.com/
Rhaid i chi gofrestru i gael y gwasanaeth llawn o'r tudalennau hyn sy'n cynnig newyddion am gefn gwlad, porth ar y we ar gyfer y byd amaeth yng Nghymru a chysylltiadau at ragor o wybodaeth am fywyd Cymru.

Coed Cymru
http://www.coedcymru.org.uk
Sefydlwyd yn 1985 gyda'r bwriad o reoli coetiroedd llydan-ddail mewn ffordd gynaladwy. Mae'r safle yn eich cyfeirio at ffynonellau cymorth, yn hysbysebu digwyddiadau a gallwch lwytho lluniau oddi ar y safle hefyd - yn eu mysg rhai prin iawn o'r 19eg ganrif.

Cymdeithas y Tirfeddianwyr
http://www.cla.org.uk/
Bwriad y CLA ydy diogelu buddiannau tirfeddianwyr preifat a busnesau cefn gwlad. Mae'r safle yn cynnig - ymhlith pethau eraill - rhith bentref. Wrth glicio ar ran o'r pentref, gellir gweld adroddiadau'r gymdeithas ar y pwnc arbennig hwnnw. Rhestrir cysylltiadau'r gymdeithas yng ngogledd orllewin Cymru hefyd.

Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
http://www.fuw.org.uk/
Sefydlwyd yr FUW yn 1955 ac mae'r safle yn cynnwys datganiadau i'r wasg, polisïau a manylion cyswllt ei swyddogion.

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU)
http://www.nfu.org.uk/
Sefydlwyd yr NFU yn 1904 ac mae'r safle'n cynnwys deunydd am addysg, newyddion a gwybodaeth, datganiadau i'r wasg, manylion aelodaeth ac amrywiaeth o wasanaethau eraill.

Mudiad Clybiau Ffermwyr Ifanc
http://www.yfc-wales.org.uk
Mudiad i ieuenctid cefn gwlad ydy'r CFfI. Rhaid ichi fod rhwng 10 a 26 oed i fod yn aelod a bellach mae gan y mudiad dros 100 o glybiau ar hyd a lled Cymru. Ceir rhestr o'r clybiau ar y safle ynghyd â fforwm drafod a llyfrgell. Mae'r peiriant chwilio yn eich galluogi i edrych ar galendr o ddigwyddiadau yn eich ardal chi.

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru
http://www.rwas.co.uk/
Cyfle i unrhyw un sy'n awyddus i ymweld â'r sioe yn Llanelwedd gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sioe bwysig hon. Mae'n cynnwys gwybodaeth hefyd am y Ffair Aeaf ar sioe i ddeiliaid ffermydd bach.

LANTRA
http://www.farmwales.co.uk/training/
Safle'r mudiad hyfforddiant amaethyddol sy'n cynnig cyrsiau yng ngogledd orllewin Cymru ar iechyd a diogelwch, trin cerbydau, sgiliau cynnal a chadw'r amgylchedd a chynnal stadau.

Cliciwch yma i weld rhestr o wefannau natur.


Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy